Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu AT – CZ, BIG AT – CZ 5

MŠ MOZAIKA Jihlava, pracoviště U Dlouhé stěny, Jarní a Erbenova, se v letech 2016 -2019 zúčastnila přeshraničního projektu BIG.

Jednou týdně po dobu tří let do školek docházela kvalifikovaná lektorka, která prostřednictvím her, písní, za použití maňáska a další zábavnou formou seznamovala děti s německým jazykem. Lektorka a třídní učitelky docílily toho, že se jazyk našich sousedů stal pro děti běžnou součástí života a získaly k němu pozitivní vztah, což bylo hlavním záměrem projektu BIG. Přínosem mezinárodní spolupráce byla výměna zkušeností a metodických materiálů mezi učiteli a nová přátelství mezi dětmi přeshraničních mateřských škol.

Od února 2020 zahájí MŠ MOZAIKA na zmíněných třech pracovištích navazující projekt EduSTEM, který je zaměřený na prohlubování znalostí NJ prostřednictvím badatelských činností dětí v MŠ.

Projekt mimo jiné přinese navázání nových partnerství mezi MŠ, stáže a exkurze pro děti, v případě MŠ U Dlouhé stěny pokračování v již tříletém úspěšném partnerství s Kindergarten v rakouském Langau.

Cílem nového projektu je dosáhnout rozvíjení komunikace v cizím jazyce a podpořit u předškolních dětí zájem o přírodovědné a technické obory.