Rozhodnutí města ohledně provozu v souvislosti se situací vyplývající ze šíření nákazy koronavirem

Rada města rozhodla, že od pondělí 23. 3. 2020 bude provoz pouze na MŠ Erbenova.

Dle  usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 dochází k rozšíření okruhu profesí, na něž se vztahuje zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve školách a školských zařízeních určených hejtmanem Kraje Vysočina.

Stále platí, že školka je pouze pro děti rodičů záchranných složek (tzn. zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví) a lékárníky.
Dle usnesení se péče nově vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou :
–          zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb
–          zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce .

Rodiče budou o zařazení dítěte žádat na základě zaměstnavatelem potvrzené ,,Přihlášky k poskytování péče podle usnesení vlády č. 89/2020 ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření v souvislosti s usnesením vlády č. 124/2020 Sb. ze dne 23. března 2020 č. 276″, kterou předloží na pracovišti, kam bude dítě zařazeno.
Tuto přihlášku je možné stáhnout zde: Přihláškav2sociální.

Pro přihlašování dětí se použije stejný postup jako doposud. Platná je i předchozí verze přihlášky.

Počet otevřených mateřských škol budeme aktuálně upřesňovat.

Kontakt na školu naleznete v rubrice KONTAKTY. Doporučujeme minimalizovat osobní návštěvy v případě, že budete oznamovat nepřítomnost dítěte a raději ke kontaktu se školkou využít telefon nebo e-mail.

Rodiče prosíme, aby posílali žádost o vystavení potvrzení OČR zástupkyni jejich školy na email školky, aby bylo zamezeno osobnímu kontaktu. Zástupkyně školy jim potvrzený formulář zašle také elektronicky.