Školné a stravné na měsíc duben

Vážení rodiče,

vzhledem k vládou přijatým opatřením ohledně prevence šíření koronaviru a následnému uzavření škol, nebude MŠ Mozaika Jihlava v měsíci dubnu účtovat částky, které se týkají úplaty za předškolní vzdělávání a stravování dětí.