Prázdninový provoz

Prosíme rodiče, aby z důvodu současné situace výskytu Covid- 19 v Jihlavě, nosili
v prostorách MŠ roušky. Děkujeme za pochopení.

 

Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je dítě přihlášeno na prázdninový provoz.
V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2020.

 Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na prázdninový provoz se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

Pro děti, které nejsou přihlášeny na prázdninový provoz 2020 se úplata snižuje na nulu.