Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

věnujte, prosím pozornost informacím na jednotlivých pracovištích.

Důležité dokumenty na prostudování najdete v sekci ,,Ke stažení“:
Školní řád MŠ Mozaika Jihlava s DODATKEM,
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání + příloha této směrnice,
Směrnice o školním stravování.