Informace k platbě školného

V měsíci dubnu se nebude strhávat školné – přeplatek za březen.

V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč. (Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena.)

(Zákonní zástupci dětí, které navštěvují MŠ Jeslenka a Péči o děti od 1 do 2 let mají pokyny ohledně platby na webových stránkách tohoto pracoviště).