Prázdninový provoz 2021

Od 26. 8. – 31. 8. 2021 – jsou v provozu všechna pracoviště MŠ Mozaiky

 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Pro přihlášené děti je úplata 550,- Kč za každý kalendářní měsíc (tzn. bez ohledu na to, kolik dní v měsíci dítě do MŠ chodí).

 Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je dítě přihlášeno na prázdninový provoz. V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2021.

 Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na prázdninový provoz se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

Pokyny pro rodiče zde: Prázd provoz vyvěšení 2021 – pokyny