Prázdninový provoz 2021

 

Umístění dětí z jednotlivých pracovišť MŠ Mozaika Jihlava v době prázdninového provozu:

 

Od 1. 7. – 30. 7. 2021:  MŠ Mahenova
Děti z MŠ:
Mahenova
Seifertova
A. Důl
Jarní
Erbenova
Fibichova
Resslova
Hálkova

Tel. kontakt do MŠ Mahenova:  567 303 636         

 

Od 1. 7. – 30. 7. 2021:  MŠ U Dlouhé stěny
Děti z MŠ:
U Dlouhé stěny
Březinova 30
Březinova 113
Březinova 114
Dvořákova
Riegrova
Romana Havelky
Tylova

Tel. kontakt do MŠ U Dlouhé stěny: 567 217 710

 

Od 2. 8. – 25. 8. 2021: MŠ Jarní
Děti z MŠ:
Jarní
A. Důl
Březinova 30
Březinova 113
Erbenova
Resslova
Riegrova
Romana Havelky

Tel. kontakt do MŠ Jarní: 567 301 949

 

Od 2. 8. – 25. 8. 2021: MŠ Seifertova 6
Děti z MŠ:
Seifertova
Mahenova
U Dlouhé stěny
Dvořákova
Tylova
Březinova 114
Hálkova
Fibichova

Tel. kontakt do MŠ: 565 599 160

 

MŠ Seifertova 4a – Jeslenka bude mít provoz pouze v měsíci srpnu pro děti, které jsou v této MŠ umístěny.                              

Od 26. 8. – 31. 8. 2021 – budou v provozu všechna pracoviště MŠ Mozaiky

 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Pro přihlášené děti je úplata 550,- Kč za každý kalendářní měsíc (tzn. bez ohledu na to, kolik dní v měsíci dítě do MŠ chodí).

 Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je dítě přihlášeno na prázdninový provoz.V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2021.

 Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na prázdninový provoz se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

Pokyny pro rodiče zde: Prázd provoz vyvěšení 2021 – pokyny

Vážení rodiče,

V současné době v MŠ Mozaika dochází k situaci, kdy je z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 na jednotlivých pracovištích nařízena z KHS Jihlava karanténa pro děti i zaměstnance jednotlivých tříd nebo celého pracoviště.

Pokud se Vaše děti dostanou do karantény v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19 na daném pracovišti, kontaktujte prosím lékaře Vašeho dítěte ve věci ošetřovného a sdělení potřebných informací týkající se průběhu karantény dítěte.

Karanténa znamená omezení pohybu lidí a dětí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19, ale kteří jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění. Karanténa je povinná a většinou probíhá doma.

V případě nařízené karantény pro děti v MŠ jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni o délce karantény od učitelek daného pracoviště. Informace, související s karanténou, jsou přístupné také na webu pracoviště.

Děkuji těm, kteří ji dodržují a uvědomují si závažnost situace.

 

V Jihlavě, 10.11.2020                                                                    Mgr. L. Mončeková, ředitelka školy.