Zápis do MŠ Mozaika Jihlava na školní rok 2020 -2021

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy navrhuje termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 -2021 v době od 2. května 2020 do 16. května 2020

Tento termín bude schválen Radou města Jihlavy dne 16.4.2020.

Dokumenty k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde: 
ŽÁDOST o přijetí MŠ 20-21           Potvrzení lékaře přijetí do MŠ 20-21           
Informovaný souhlas a nahlédnutí 20-21        

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. 
Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pokračovat ve čtení „Zápis do MŠ Mozaika Jihlava na školní rok 2020 -2021“

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu AT – CZ, BIG AT – CZ 5

MŠ MOZAIKA Jihlava, pracoviště U Dlouhé stěny, Jarní a Erbenova, se v letech 2016 -2019 zúčastnila přeshraničního projektu BIG.

Jednou týdně po dobu tří let do školek docházela kvalifikovaná lektorka, která prostřednictvím her, písní, za použití maňáska a další zábavnou formou seznamovala děti s německým jazykem. Lektorka a třídní učitelky docílily toho, že se jazyk našich sousedů stal pro děti běžnou součástí života a získaly k němu pozitivní vztah, což bylo hlavním záměrem projektu BIG. Přínosem mezinárodní spolupráce byla výměna zkušeností a metodických materiálů mezi učiteli a nová přátelství mezi dětmi přeshraničních mateřských škol.

Pokračovat ve čtení „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu AT – CZ, BIG AT – CZ 5“

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Některé školy MŠ Mozaika Jihlava jsou součástí projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR .

Česká obec sokolská vydala manuál na celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost. V měsíci září připravila pro děti úvodní workshop pod názvem Cesta kolem světa za 80 minut, který otestoval obratnost, vytrvalost a odvahu předškolních dětí.
Za MŠ Mozaika Jihlava se pohybových aktivit účastnily děti z  MŠ Antonínův Důl, MŠ Erbenova,
MŠ Fibichova, MŠ Resslova a MŠ Tylova.