Kolegiální podpora

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1. 7. 2017 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky
„Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol
a pedagogů v tématech:

  1. a) Individualizace vzdělávání v MŠ
  2. b) Práce s dvouletými dětmi
  3. c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi
o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení
a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání
pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

Do projektu jsou v prvním roce zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

Jedná se o:  MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),
                      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)
                      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum
a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center
v různých krajích ČR.

Termín realizace: 1.7. 2017 –  30.6. 2021