Kolegiální podpora

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ LEDEN – ČERVEN 2018

 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla – 16. ledna
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny) – 13. února
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet) – 6. března
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se – 10. dubna
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí – odstraňování – 15. května
 • Individualizace – chápání odlišností a normality, inkluzívní přístup v kolektivu třídy – 5. června

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ 2018/2019

 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ  – 18. 9. 2018
 • Vytváření pozitivních vztahů s dětmi, vhodná komunikace, popisný jazyk – 16 10. 2018
 • Pozitivní vztahy s dětmi, respekt, důvěra co komplikuje vztah učitelky a dětí – 13. 11. 2018  
 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla v chování  – 11. 12. 2018
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků hospitace, pozorování – 16. 1. 2019
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny) –  19. 2. 2019
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet) – 19. 3. 2019
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se  – 16. 4. 2019
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí  – 14. 5. 1019
 • Praktické ukázky aplikace metodiky Dobrý začátek v praxi – 11. 6. 2019

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ 2019/2020

 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ.                                                     24. 9. 2019
 • Vytváření pozitivních vztahů s dětmi, vhodná komunikace, popisný jazyk.            15. 10. 2019
 • Pozitivní vztahy s dětmi, respekt, důvěra co komplikuje vztah učitelky a dětí.      12. 11. 2019  
 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla v chování.                                                    10. 12. 2019
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků, hospitace, pozorování.     14. 1. 2020
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny).                        11. 2. 2020
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet).      17. 3. 2020
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se.                                           14. 4. 2020
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí.                            12. 5. 2020
 • Praktické ukázky aplikace metodiky Dobrý začátek v praxi.                                          9. 6. 2020

NABÍDKA TÉMATICKÝCH MODULŮ PRO SETKÁNÍ 2019/2020

 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ.                                                     24. 9. 2019
 • Vytváření pozitivních vztahů s dětmi, vhodná komunikace, popisný jazyk.          15. 10. 2019
 • Pozitivní vztahy s dětmi, respekt, důvěra co komplikuje vztah učitelky a dětí.     12. 11. 2019
 • Strategie řízení třídy: respekt a pravidla v chování.                                                    10. 12. 2019
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků, hospitace, pozorování.    14. 1. 2020
 • Chválení a odměňování (co, kdy, jak chválit, co nechválit, odměny).                      11. 2. 2020
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí (poznávání emocí, jak je rozvíjet).    17. 3. 2020
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se.                                        14. 4. 2020
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí.                         12. 5. 2020
 • Praktické ukázky aplikace metodiky Dobrý začátek v praxi.                                       9. 6. 2020

Setkávání se uskuteční pravidelně jednou za měsíc v úterý od 14.00 – 16.00 hodin
v MŠ Březinova 114 formou diskutování a sdílení zkušeností, řešení konkrétních situací ve třídě, s rodiči…videoukázky, scénky s maňásky…

Z každé školky je vítána účast i dvou pedagogů, mohou se střídat nebo si vybrat témata.

Setkávání povede Mgr. Jarmila Bučková a Bc.et Bc. Dana Rychlíková. Zúčastněné školky obdrží i sady pomůcek a obrázkových karet na procvičování emocí a sociálních dovedností (karty, puzzle, bingo…, metodiku „Dobrý začátek“), pracovní listy s náměty. Na konci obdrží účastníci osvědčení. Setkávání se osvědčila i pro učitelky s kratší praxí – pomáhají zvládnout management třídy a budovat důvěru s rodiči.

 

Vzhledem k velkému zájmu prosíme o přihlášení co nejdříve, stačí mailem na adresu:  msbrezinova30@msmozaikaji.cz.