Kolegiální podpora

V MŠ Mozaika Jihlava na pracovišti Seifertova vzniklo Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Mateřská škola Mozaika se ve spolupráci s PF JČU v Českých Budějovicích zapojila do projektu Operačního programu – výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

V rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vzniklo na odloučeném pracovišti Seifertova 6 v Jihlavě – Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které od ledna 2017 v rámci Kraje Vysočina nabízí pravidelná měsíční setkání pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, čerpání inspirací a diskutování nad konkrétními tématy související s rozvojem čtenářské pregramotnosti u dětí v MŠ.

Setkání v Centru jsou určena pro pedagogy MŠ a ZŠ, nepedagogické pracovníky věnující se práci s dětmi a pracovníky ČŠI, jsou zdarma a konají se na pracovišti MŠ Seifertova každý druhý čtvrtek v měsíci od 15,00hod. v době školního roku. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti. Během roku budou také zváni experti v dané oblasti.

 

 1. setkání 24. 01. 2017 – téma „Čtenářská pregramotnost z pohledu učitelů ZŠ a MŠ
 2. setkání 16. 02. 2017 – téma „Čtenářská pregramotnost – vymezení pojmu a okruhů aktivit“
 3. setkání 09. 03. 2017 – téma „Praktické cesty ke čtenářské pregramotnosti“ – odborník na téma Mgr. Eva Svobodová
 4. setkání 20. 04. 2017 – téma „Dětská literatura jako zdroj inspirace pro vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti – expert Bc. Zuzana Kupcová
 5. setkání 11. 05. 2017 – téma „Práce s pohádkou jako součást čtenářské pregramotnosti“
 6. setkání 08. 06. 2017 – téma „Hrajeme si s příběhy“ – odborník na téma Mgr. Hana Švejdová
 7. setkání 13. 09. 2017 – téma „Pohádka plná nápadů“
 8. setkání 11. 10. 2017 – téma ,,Práce s literárním textem aneb přijďte se s námi podělit o vaše zkušenosti“
 9. setkání 22. 11. 2017 – téma „Poezie jako součást čtenářské pregramotnosti“
 10. setkání 6. 12. 2017 – téma „Rok se čtenářskou pregramotností“
 11. setkání 11. 1. 2018 – téma „Využití digitálních technologií ve čtenářské pregramotnosti“
 12. setkání 15. 2. 2018 – téma „Desatero dobrého předčítajícího, aneb jak číst, aby předčítání dětem přineslo zážitek“ – odborník na téma Mgr. Markéta Světlíková
 13. setkání 8. 3. 2018 – téma „Hrajeme si říkadly Josefa Lady“ – odborník na téma Mgr. Markéta Světlíková
 14. setkání 19. 4. 2018 na téma „Pohádka plná nápadů 2“
 15. setkání 17. 5. 2018 na téma „Čtenářské strategie v praxi, aneb jak učit děti vnímat text s porozuměním“
 16. setkání 20. 6. 2018 na téma „Cesty ke čtenářství v praxi učitelek MŠ a ZŠ“
 17. setkání 20. 9. 2018 na téma „Tvorba tematického celku na základě příběhu pro děti“
 18. setkání 11. 10. 2018 na téma „Ilustrace knih pro děti jako součást čtenářské pregramotnosti“
 19. setkání 8. 11. 2018 na téma „Logopedická prevence v MŠ“
 20. setkání 13. 12. 2018 na téma „Vánoční pohádky a příběhy“
 21. setkání 23. 1. 2019 na téma „Příběhy rozvíjíme emoce dětí“
 22. setkání 21. 2. 2019 na téma „Využití poezie k tvorbě příběhu“
 23. setkání 14. 3. 2019 – téma Mozaika nápadů pro rozvoj čtenářské pregramotnosti“
 24. setkání 11. 4. 2019 – téma „Tvorba tematického celku – „Příběh jednoho stromu“
 25. setkání 16. 5. 2019 – téma „Projekt na základě příběhu – „Voda je život“
 26. setkání 13. 6. 2019 – téma „Využití technik dramatické výchovy při rozvoji čtenářské pregramotnosti“
 27. setkání 19. 9. 2019 – téma „Knižní inspirace pro práci s příběhem“
 28. setkání 10. 10. 2019 – téma „Podzimní hrátky – práce s příběhem O stromu“
 29. setkání 14. 11. 2019 – téma „Advent klepe na dveře – předvánoční inspirace“
 30. setkání 12. 12. 2019 – téma „Co už víme o čtenářské pregramotnosti“

Pozvánky budou zasílány cca týden před setkáním.