Úvodní stránka

MATEŘSKÁ ŠKOLA

              JESLENKA                         

Domácí vzdělávání:

Milí rodiče,

učitelky pro Vás připravily v záložce vzdělávání online inspiraci na tvoření, pro děti, které momentálně nechodí do MŠ.

Důležité upozornění pro rodiče:

KHS v Jihlavě nařídila karanténu ve třídě Myšek od 10.11. do 13.11. 2020.

Děkujeme všem rodičům, kteří vyšli vstříc prosbě p.ředitelky a p.primátorky ohledně docházky dětí do MŠ v době koronavirové pandemie. Díky Vám jsme prozatím situaci zvládli. 🙂 

Opatření vzhledem ke COVID-19:

  • rodiče dětí a další osoby se pohybují v prostorách MŠ s rouškou a pouze po dobu nezbytně nutnou
  • dítě doprovází do MŠ jedna osoba
  • po příchodu do MŠ použijte dezinfekci na ruce – stoleček na chodbě
  • do budovy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • rodiče předávají dítě do MŠ ZDRAVÉ, pokud se u dítěte vyskytnou příznaky infekční nemoci v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, dojde k izolaci dítěte a zákonní zástupci budou vyzvání k bezodkladnému vyzvednutí dítěte
  • každé dítě bude mít ve své skříňce 1 dětskou roušku