Úvodní stránka

MATEŘSKÁ ŠKOLA

              JESLENKA                         

Informace pro rodiče 

Nový školní rok začíná 1.9.2021

Rodičům přijatých dětí do MŠ a oddělení péče byly veškeré potřebné informace k nástupu od 1.9.2021 zaslány emailem.

Další aktuální informace najdete na webových stránkách MŠ Mozaika https://msmozaikaji.cz/

Těšíme se na Vás 🙂 

Domácí vzdělávání:

Milí rodiče,

učitelky pro Vás připravily v záložce vzdělávání online inspiraci na tvoření, pro děti, které momentálně nechodí do MŠ.

Od 1.3.2021 naleznete v záložce vzdělávání online další nové inspirace na tvoření s dětmi.

Opatření vzhledem ke COVID-19:

  • rodiče dětí a další osoby se pohybují v prostorách MŠ s respirátorem a pouze po dobu nezbytně nutnou
  • dítě doprovází do MŠ jedna osoba
  • po příchodu do MŠ použijte dezinfekci na ruce – stoleček na chodbě
  • do budovy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • rodiče předávají dítě do MŠ ZDRAVÉ, pokud se u dítěte vyskytnou příznaky infekční nemoci v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, dojde k izolaci dítěte a zákonní zástupci budou vyzvání k bezodkladnému vyzvednutí dítěte
  • každé dítě bude mít ve své skříňce 1 dětskou roušku