Úvodní stránka

Mateřská škola JESLENKA bude otevřena od pondělí 25.5.2020.

Pokyny pro rodiče:

Rodiče mají povinnost při příchodu do MŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

  • prohlášení můžete donést již vyplněné z domova (viz.příloha na webu Mozaiky),
  • nebo můžete prohlášení vyplnit přímo v MŠ kde bude formulář připraven

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovena aktuálními opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry.
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Další pokyny budou na webových stránkách jednotlivých pracovišť, popřípadě v budově daného pracoviště.

Těšíme se na Vás 🙂 

 

Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající situaci a uzavření MŠ od 18.3.2020 z důvodu krizového opatření vlády, se mění platby za školné takto:

přeplatek za měsíc DUBEN a poměrná část za měsíc BŘEZEN bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána. Poměrnou částí se rozumí v případě tříd „Myšky“ a „Štěnátka“ z částky 750,- bude vráceno 375,- a v případě oddělení péče  „Koťátka“  z částky 2 000,- bude vráceno 1000,-Kč.

V případě nejasností kontaktujte ZŘ pracoviště – Bc. Olga Böhmová, tel. 739 658 537.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Veškeré informace a potřebné dokumenty k zápisu pro školní rok 2020/2021 již najdete na webových stránkách MŠ Mozaika msmozaikaji.cz

Zápis dětí do oddělení péče pro děti od 1-2 let se bude konat ve stejném termínu jako zápis do MŠ Mozaika. Tiskopis – Přihláška do oddělení péče pro děti od 1-2 let je ke stažení na web.stránkách MŠ Mozaika, také je nutné Potvrzení od lékaře, že dítě je řádně očkováno a Informovaný souhlas. Oddělení péče je určeno pro zaměstnané rodiče a ti odevzdají potvrzení od zaměstnavatele v době nástupu dítěte do MŠ. 

Bližší informace u zástupkyně ředitelky O. Böhmové, tel. 739 658 537.

 

INSPIRACE ČINNOSTÍ PRO RODIČE A DĚTI

U potoka roste kvítí– rozpočítadlo s ukazováním

U potoka roste kvítí,
říkají mu petrklíč,
na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč.

Sluníčko – básnička s pohybem

Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)
paprskama zasvítilo,  (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)
pohladilo kytičky,         (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)
zvířátka i dětičky.         (pohladíme kamaráda)
To vše udělalo jen,     (stoj snožmo, mírný předklon)
aby měli hezký den.   (poskoky snožmo, tleskat)

Brouček – básnička s pohybem

Malý brouček spinkal v trávě, (dřep, spíme)
probudil se dneska právě,      (do stoje, protahovat se)
protáhl si nožičky,                  (protahovat nohy)
hlavičku i ručičky.                   (protahovat hlavu a ruce)
Na nohy vzal bačkorky            (ruka ukazuje na nohy)
a utíkal do školky.                   (běh na místě)

Cvičeníčko – básnička s pohybem

Roušková básnička

Malý stavitel

Puzzle včelka

Obrázek vybarvi, rozstříhej a můžeš skládat.

Zápich do květináče

Obrázek vybarvi, vystřihni a přilep na špejli. 🙂 

Cesta k mamince

Nakresli cestu kuřátek k mamince podle vzoru.

Malý zahradník – Sázení semínka

Pomůcky: hlína, plastový kelímek, semínko, konev s vodou

Děti se o semínko starají – zalévají ho, pozorují jeho klíčení, růst.

Doporučujeme sázet řeřichu, která vyroste během několika dní. 🙂 

Barvičky

Obrázky vystřihni a barvy správně přiřaď.

Postačí i barevné papíry, na které děti můžou přiřazovat např. barevná víčka od PET lahví nebo barevné kostky ze stavebnice. 🙂 

Zvířata a jejich mláďata

Obrázky vystřihni, pojmenuj zvířata a najdi jejich mládě.

MŠ Jeslenka

Úvodní stránka