1. třída Myšky

 

Třídní učitelky: Věra Kameníková, Petra Pečtová

Chůva: Anna Urbanová

Věk dětí: 2 – 3 roky

 

Zaměřujeme se na úplné základní věci, jako je sebeobsluha nebo základy sociálního chování.

Pracujeme na hygienických návycích a správném stolování.

Dětem je zabezpečeno radostné, laskavé a vstřícné prostředí, v němž jsou vedeny k vzájemné úctě, respektování, empatii a pomoci druhému.

Třída je zaměřena na environmentální a dramatické činnosti.