2. třída Štěňátka

Třídní učitelky: Zástupkyně ředitelky MŠ pro odloučené pracoviště MŠ Seifertova 4a Bc.Olga Böhmová, Jana Cimlerová

Chůva: Hana Kordovská

Věk dětí: 2 – 3 roky

 

Ve třídě vládne přátelská atmosféra a každé dítě je zde respektováno.

Ve spolupráci s rodinou vytváříme pevné základy k osamostatňování dítěte při sebeobsluze a socializaci. Učí se domlouvat při hře i činnostech, spolupracovat a pomáhat si.

U dětí jsou rozvíjeny pohybové, výtvarné a hudební dovednosti. Logopedickou prevencí se snažíme upevňovat správné řečové návyky.