Oddělení péče pro děti od 1-2 let – Koťátka

Sociálně výchovné pracovnice: Jana Laubeová, Hana Vilímková

Věk dětí: 1 – 2 roky

Našim úkolem je vytvořit klidné rodinné prostředí, ve kterém se dítě poprvé osamostatňuje.

Učí se základním hygienickým návykům, sebeobsluze při stolování, oblékání. Seznamuje se s prvními slovíčky a s výchovnou hrou i v kolektivu.

Děti mají své individuální potřeby, které respektujeme a tím cíleně rozvíjíme psychomotorický vývoj dítěte.