Domů

Nástupem do mateřské školy opouští dítě „bezpečí“ rodiny a stává se součástí nového společenství dětí a dospělých.  Filosofií naší školy je vytvořit mateřskou školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí , kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.

Je nutné se zaměřit  na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat.

 

 

Nabídka

– Systematická příprava dětí pro vstup do ZŠ – předškolní třídy, rozvoj gramotností

– Rozvoj emoční gramotnosti, prosociálního vzdělávání a efektivní komunikace

– Logopedická prevence nápravy řeči – preventistka pracuje v každé třídě

– Sezonní pohybové aktivity „Příroda je tělocvična“

– Další pohybové aktivity na dostatečně vybavené školní zahradě

– Vyznáváme zdravý životní styl, organizujeme vycházky, výlety, školu v přírodě,

  další environmentální aktivity

– „Veselé pískání“ – hra na flétnu, podpora správného dýchání

– Společné akce s rodiči, tvořivé dílny, kulturní akce, „Den školky“

– ICT výukové programy v každé třídě

– Projekt „Celé Česko čte dětem“, práce s knihou