žlutá

  • Třídní učitelky:Luma_128
    Lenka Tesařová
    Hana Vilímková

Žlutá třída je věkově homogenní, věk dětí 3 roky, počet dětí je 20 -25. Ve třídě se zaměřujeme na učení dětí prožitkem a prostřednictvím konkrétních činností. Využíváme spontánně vzniklých situací, ke kterým jsou děti vnímavé a otevřené. Rozvíjíme tím dětskou tvořivost, fantazii, fyzické a psychické schopnosti, praktické dovednosti a učíme je zaujímat postoje k sobě, ke svému okolí a žít ve společenství s ostatními.