modrá

Třídní učitelky:

Bc. Aneta DostálováLuma-blue-128
Bc. Denisa Blažková, DiS.

Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí, snažíme se rozvíjet samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, prosociální cítění, komunikativnost, podněcujeme děti k vlastní aktivitě a vedeme je k řešení problémů a vzájemně se respektujeme. Děti nás mohou oslovovat jménem. Vytváříme si společně s dětmi jasná pravidla, která dodržujeme a snažíme se o jejich přenos do života i mimo školu.

1 x týdně máme pobyt venku – prodloužený na delší výpravy. Jednou týdně si děti osvojují základy hry na zobcovou flétnu. V sezóně se věnujeme pěstitelským pracím na záhonu na školní zahradě.

Ve třídě pracuje logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem