červená

  • Luma-red-128Třídní učitelky:
    Bc. Hana Emmerová
    Zuzana Zikmundová

V naší třídě se učíme ekologickému chování a snažíme se v dětech podporovat kladný vztah k živé i neživé přírodě i díky chovu oblovek afrických. S dětmi si určujeme společně pravidla a podporujeme je v samostatnosti. Rozvíjíme prosociální chování a kamarádské vztahy. Seznamujeme děti se zdravým životním stylem, pravidelně chodíme bruslit, pořádáme 1x výpravy do přírody a nabízíme dětem základy hraní na flétnu. Společně pracujeme na správném vývoji řeči i díky absolvovanému kurzu logopedické prevence. Snažíme se, aby se děti ve třídě cítily dobře a na čas strávený ve školce se těšily.