kostičky

  • Třídní učitelkykosticky
    Bc. Lenka Dvořáková – zástupkyně ředitelky pro  MŠ Mahenova
    Naděžda Paulová

 

Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma. Vedeme je k rozvíjení prosociálního chování, ochotě spolupracovat, radovat se z úspěchů vlastních, ale i kamarádů. Třída je rozdělena na tematické hrací a pracovní koutky tak, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru, pohyb a svobodnou volbu činností. Při pravidelných vycházkách zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí a poznáváme přírodu a naše město. Pravidelně chodíme bruslit a využíváme permanentku do ZOO. Ve třídě pracuje logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem