proužky

lg_zebra

  • Třídní učitelky:
    Tereza Krbicová
    Michaela Doležalová

Rozvíjíme prosociální chování dětí, vytváříme přátelské a poklidné prostředí. Děti mohou oslovovat paní učitelky jménem. Při vzdělávání  dbáme na individuální potřeby, znalosti a věk dětí. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v DIODU a Na Kopečku, ZOO, městskou knihovnu a solnou jeskyni. Často chodíme do přírody a účastníme se sportovních aktivit – plavání, bruslení, lyžování, sportovní den na Atletickém stadionu Jihlava. Ve třídě fungují logopedické preventistky, které pracují s dětmi s vadami  řeči a  komunikace, a spolupracují s SPC Březejc. Je zde i nabídka individuální nauka na flétnu.