Informace pro rodiče

JÍDELNÍČEK TÝDEN 26. 10. – 30. 10.

 

26. 10. – 30. 10. Bude provoz ve třídách proužky a kostičky (rozcházení, scházení)

LEKCE PLAVÁNÍ BUDE DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO!
DĚTI KURZ DOCHODÍ V 
NÁHRADNÍCH TERMÍNECH.

 

13. 11. LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
6. 11. 2020 VÁNOČNÍ FOCENÍ 

 

Prosíme rodiče, aby dali dětem 1 – 2 roušky do šatny.

Každý den příchod nejdéle do 8h!!! Poté se školka zamyká a není možno se dostat dovnitř. Výjimka předem domluvený pozdní příchod (např. doktor). 

AKCE

ZOO  – průběžně využíváme permanentku do ZOO

           – všechny třídy kromě Žluté třídy

Žlutá třída
5. 11. Divadlo Zuzík

Zelená třída
3. 12. Divadlo Zuzík 

Modrá třída
5. 11. Divadlo Zuzík

27. 11. Galerie

Červená třída
13. 10. Divadlo Zuzík
16. 10. Muzeum – Co dokáže voda

12. 11. Knihovna 

třída Kostičky
13. 10. Divadlo Zuzík

21. 11. Knihovna

2. 12. Galerie
3. 12. Divadlo Zuzík

třída Proužky
13. 10. Divadlo Zuzík

3. 11. Muzeum – Co dokáže voda

3. 12. Divadlo Zuzík