Informace pro rodiče

Jídelníček 20. 9. – 24. 9. 

 

 

Změny telefonních čísel do MŠ naleznete v záložce „Kontakty“.

 

Vážení rodiče, 14. 9. 2021 od 16:30hod proběhne informační schůzka pro rodiče. Dostavte se, prosíme, v tento čas                  do své třídy. Těšíme se na Vás.

 

 

Vážení rodiče, do 30. 9. 2021 můžete přihlásit děti na lyžařský kurz „Zajda“.            Kurz je určen pro děti starší 4 let. Přihlásit se lze elektronicky či podáním papírové přihlášky v MŠ. Pokud byste se přihlašovali elektronicky – sdělte tuto informaci paním učitelkám ve své třídě. Podrobnější informace o kurzu naleznete na letáčku přiloženém níže.

Lyžařský kurz

 

 

Vážení rodiče, zvonky do všech tříd jsou nově nainstalovány u obou vchodových dveří.

 

Od čtvrtka 25. 2. 2021 prosíme rodiče o vstup do MŠ pouze s RESPIRÁTOREM (z důvodu nařízení vlády). Děkujeme za pochopení.

 

 

Prosíme rodiče, aby dali dětem 1 – 2 roušky do šatny.

 

Každý den příchod nejdéle do 8h!!! Poté se školka zamyká. Výjimka předem domluvený pozdní příchod (např. doktor). 

 

AKCE

Žlutá třída

Zelená třída

Modrá třída

Červená třída 

třída Kostičky

třída Proužky