O nás..

 • Mateřská škola Mahenova 3, Jihlava, jedno z odloučených pracovišť právního subjektu Mateřská škola Mozaika Jihlava, je šestitřídní sídlištní mateřská škola s dobrou dopravní obslužností, situovaná  nedaleko Krajského úřadu Jihlava a Nemocnice Jihlava.
 • Prostorné a prosluněné třídy dávají dostatek možností pro pohybové, herní a vzdělávací aktivity dětí.Naše mateřská škola má název ˇ“Školka u čtyř barviček“ proto mají třídy svůj barevný ráz ( žlutá, zelená, modrá, červená, žlutozelená a modročervená) a od barev se odvíjí i názvy tříd – Žlutá, Zelená, Modrá, Červená, Kostičky a Proužky.
 • Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána k pohybovým aktivitám dětí a k akcím školy.

  alternativní test
  jarní výprava
 • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme prvky tvořivé dramatiky, programů „Začít spolu“ a „Zdravá mateřská škola“. Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, na jejichž tvorbě se podílely všechny učitelky, a které jsou společné pro všechny třídy. Časový rozsah těchto bloků je pouze orientační, učitelky si je přizpůsobují a rozpracovávají ve svých Třídních vzdělávacích programech do dílčích tématických celků podle svých potřeb a podmínek. odkaz
 • Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, spolupracujeme také se Základní školou T.G.Masaryka, Pedagogicko-psychologickou poradnou Jihlava, Speciálně pedagogickým centrem Jihlava a dalšími organizacemi.

  alternativní text
  bruslení
 • V mateřské škole pracuje 13 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, vedoucí stravovny a 5 provozních zaměstnanců. Součástí školy jsou školní jídelna a také prádelna kde zajišťujeme praní prádla pro většinu odloučených pracovišť.
 • Veškerá snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby u nás děti byly maximálně šťastné a spokojené.