Třídy

žlutáčervenámodrá

 

 

 

 

zelenákostičkyproužky

 

 

 

 

 

 

Ve všech třídách zařazujeme doplňkové environmentální, zážitkové projekty, kde děti poznávají přírodu formou pozorování, zkoumání a pokusů. Další vzdělávací zážitkové projekty.
Zpracováváme systematický projekt pro přípravu dětí do ZŠ, rozvoj gramotností, grafomotoriky a plošnou logopedickou prevenci. Dále se zaměřujeme na dopravní gramotnost dětí. Zaměřujeme se na rozvoj motoriky hrubé a jemné. Na pohybové aktivity celkově a zdravotní pohybové aktivity několikrát do týdne, polytechnické vzdělávání.
Dále se zaměřujeme na emoční rozvoj dětí a základy zdravého životního stylu.