červená

  • Luma-red-128Třídní učitelky:
    Zuzana Zikmundová
    Hana Vilímková
  • Věk dětí: 3,5 – 5 let (věkově heterogenní)

Naše třída má environmentální zaměření, proto chodíme s dětmi každou středu na delší výpravy do přírody, ve třídě máme terárium s oblovkou africkou, děti se učí odpovědnosti, lásce k živé přírodě. Rozvíjíme u dětí hrubou motoriku, pozitivní vztah k pohybovým aktivitám pravidelným cvičením jógy pro děti. Děti si osvojují základy hry na zobcovou flétnu, učíme je lásce k hudbě poslechem, vlastní reprodukcí s rytmickými nástroji. V průběhu celého roku chodíme do solné jeskyně, zúčastňujeme se sezonních pohybových aktivit, pravidelně i školy v přírodě. Pracují zde logopedické asistentky a provádí logopedickou prevenci. Máme s dětmi vypracovaná třídní pravidla, která nám usnadňují přechod z rodiny do skupiny dětí ve třídě. Podporujeme přátelské vztahy, kooperaci mezi dětmi a rozvíjíme prosociální vzdělávání.