modrá

  • Třídní učitelky:
    Bc. Aneta DostálováLuma-blue-128
    Bc. Kristýna Koníčková, DiS.
  • Věk dětí: 3,5 – 5 let (věkově heterogenní)

Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí, snažíme se rozvíjet samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, prosociální cítění, komunikativnost, podněcujeme děti k vlastní aktivitě a vedeme je k řešení problémů a vzájemnému se respektu. Vytváříme si společně s dětmi jasná a funkční pravidla, která dodržujeme a snažíme se o jejich přenos do života i mimo školu. Dáváme dětem dostatek času na dokončení činností, mladší děti se nemusí účastnit všech činností a mohou zůstat v roli pozorovatele. Pobyt venku trávíme většinou mimo areál školky, 1 x týdně máme pobyt venku prodloužený na delší výpravy. Jednou týdně si děti osvojují základy hry na zobcovou flétnu a mají pohybové aktivity mimo MŠ. V sezóně se věnujeme pěstitelským pracím na záhoně na školní zahradě i ve skleníčku ve třídě.
Ve třídě pracuje logopedická asistentka, která provádí s dětmi prevenci v oblasti logopedické péče.
Naší prioritou je, spokojené dítě a s novými znalostmi a prožitky.