proužky

lg_zebra

  • Třídní učitelky:
    Bc. Hana Emmerová
    Bc. Denisa Blažková, DiS.
  • Věk dětí: 5- 6 let (věkově homogenní)

Třída předškolních dětí. Vzdělávání je zaměřeno na systematickou přípravu dětí do ZŠ.
Rozvíjíme prosociální chování, emoční gramotnost dětí – moje chování přináší užitek mně samému i ostatním pomáhám a nečekám odměnu, poznávám emoce své i druhých. Zaměřujeme se na tvořivou dramatiku, jemnou a hrubou motoriku. Dále rozvíjíme gramotnosti potřebné k získání zralosti dětí pro vstup do ZŠ. Ve vzdělávání akceptujeme individuální potřeby a věk dětí, „stavíme“ na již získaných znalostech dětí. Často chodíme do přírody, využíváme permanentku do ZOO a účastníme se sezonních pohybových a kulturních aktivit. Ve třídě působí logopedická asistentka, která provádí logopedickou prevenci a spolupracuje s logopedem.