zelená

  • Luma-green-128Třídní učitelky:
    Markéta Mlejnková
    Komínová Lada
  • Věk dětí: 3,5 – 5 let (věkově heterogenní)

Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí a vedeme je k samostatnosti, zodpovědnosti, soustředěnosti, rozvoje všech klíčových kompetencí. V průběhu roku poznáváme lidové tradice a zvyky formou písní, říkadel a tanečních her pro děti, které v nich probouzejí radost z rytmu a pohybu a získávání nových poznatků a dovedností. Pořádáme celodenní tematické výlety a každý týden jdeme na tematické výpravy do přírody za poznáním v návaznosti na TVP PV. Zdraví a fyzickou zdatnost dětí podporujeme sezonními pohybovými aktivitami a návštěvami v solné jeskyni. Rádi navštěvujeme různé kulturní akce a využíváme permanentku do ZOO a programy ZOO Pod Povrchem. Zaměřujeme se na rozvíjení spontánní hry, která vychází z přirozených potřeb dítěte a jejímž prostřednictvím se aktivně vypořádává se světem. Snažíme se o pozitivní klima a klidnou atmosféru ve třídě a naší prioritou je spokojené dítě, které se do školky těší. Ve třídě chováme šneka, kterého mají děti možnost pozorovat a pečovat o drobné zvířátko v teráriu.
S dětmi společně vytváříme pravidla třídy, děti hlídají jejich dodržování. Učíme tím děti vzájemnému respektu, empatii a rozvíjíme prosociální a emoční gramotnost.