žlutá

  • Třídní učitelky:Luma_128
    Lenka Tesařová
    Moláková Ivona, DiS.
  • Věk dětí: 2,5 – 3,5 let (věkově homogenní)

 

Ve třídě se zaměřujeme na učení dětí prožitkem, nápodobou. Zaměřujeme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, samostatnosti v sebeobsluze hlavně při oblékání, stravování, hygieně. Dále na rozvoj komunikativních a sociálních dovedností, emoční gramotnosti. Využíváme spontánně vzniklých situací, ke kterým jsou děti vnímavé a otevřené. Rozvíjíme tím dětskou tvořivost, fantazii, fyzické a psychické schopnosti, praktické dovednosti a učíme je zaujímat postoje k sobě, ke svému okolí a žít ve společenství s ostatními.