INFORMACE PRO RODIČE:

PŘI VSTUPU DO BUDOVY MUSÍ RODIČE POUŽÍVAT RESPIRÁTORY.
VŽDY POUŽIJTE DESINFEKCI!!!
 V PROSTORÁCH ŠKOLY SE ZDRŽUJTE POUZE PO DOBU
NEZBYTNĚ NUTNOU.
DŮLEŽITÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE V AKTUALITÁCH
NA HLAVNÍM WEBU MŠ MOZAIKA JIHLAVA.


PŘIJÍMÁME JENOM ZDRAVÉ DĚTI!

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ NA TOMTO TEL. ČÍSLE: 567302468

DOPORUČUJEME JAKO PREVENCI
– TERMÍN VYŠETŘENÍ:7.12.21od10-ti hodin v MŠ pro přihlášené!

CO DÍTĚTI S SEBOU DÁT DO MŠ:

  – Pohodlné oblečení do třídy, na pobyt venku, náhradní převlečení, převlečení na spaní, bačkory (nutná pevná obuv).
 – Je zajištěn pitný režim, každé dítě musí mít menší vlastní hrneček, aby si jej  poznalo.
 – Doporučujeme papírové kapesníky a do sáčku 2 čisté roušky.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

 

Bc. Monika Nikodýmová,
zástupkyně ředitelky pro pracoviště
MŠ Dvořákova 11, Jihlava

msdvorakova@msmozaikaji.cz
tel.: 603 192 668

STRAVOVÁNÍ:

 

 

OBHÁJILI JSME ZASE BRONZOVÉ OCENĚNÍ

 

NAŠE ŠKOLA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.

http://www.skutecnezdravaskola.cz

 

KRMÍME ŽÍŽALY

 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE JSME ZAHÁJILI KOMPOSTOVÁNÍ  POMOCÍ  VERMIKOMPOSTÉRU.
MIROSLAVA PACLOVÁ, JAKO ZÁSTUPCE VÝROBCE KOMPOSTÉRU, JÍMŽ JE  PLASTIA S.R.O., NOVÉ VESELÍ,
PŘEDVEDLA DĚTEM I ZAMĚSTNANCŮM SPRÁVNÝ POSTUP PŘI KOMPOSTOVÁNÍ
A ULOŽILA KALIFORNSKÉ ŽÍŽALY  DO ,,JEJICH DOMEČKU“.
TENTO PROJEKT ROZŠÍŘÍ ZNALOSTI DĚTÍ V OBLASTI EVVO.

 

rad

 PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 

VÁŽENÍ RODIČE,
VYZÝVÁME VÁS KE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A OBEZŘETNOSTI PŘI VSTUPU DO BUDOVY MŠ, NEBO ODCHODU Z NÍ.
POKUD SE SETKÁTE S NEZNÁMÝM ČLOVĚKEM, NEVPOUŠTĚJTE JEJ DOVNITŘ A NECHTE HO ZAZVONIT OSOBNĚ NA VRÁTNÍK TŘÍD, ABYCHOM MĚLY KONTROLU, KDO DO BUDOVY VSTUPUJE.
 

POKUD BYSTE NĚKOHO TAKOVÉHO ZAHLÉDLI, NEPRODLENĚ NÁS INFORMUJTE.
ZAJISTÍTE TAK BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ PŘED VNIKEM CIZÍ OSOBY DO BUDOVY ŠKOLY.
 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI!