CO DÍTĚTI S SEBOU DÁT DO MŠ:

  – Pohodlné oblečení do třídy, na pobyt venku, náhradní převlečení, převlečení na spaní, bačkory (nutná pevná obuv).
 – Je zajištěn pitný režim, každé dítě musí mít menší vlastní hrneček, aby si jej  poznalo.
 – Doporučujeme papírové kapesníky a do sáčku 2 čisté roušky).

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

PRO PŘÍPAD MOŽNÉ KARANTÉNY, DEJTE DĚTEM S SEBOU DO ŠKOLKY
DO SÁČKU 2 ČISTÉ ROUŠKY.
PŘI VSTUPU DO BUDOVY MUSÍ RODIČE POUŽÍVAT ROUŠKY.
VŽDY POUŽIJTE DESINFEKCI.
 V PROSTORÁCH ŠKOLY SE ZDRŽUJTE POUZE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU.
ŘIĎTE SE DODATKEM KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ MOZAIKY, KTERÝ NALEZNETE NA HLAVNÍM WEBU V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ.
PŘIJÍMÁME JENOM ZDRAVÉ DĚTI!

 

Bc. Monika Nikodýmová,
zástupkyně ředitelky pro pracoviště
MŠ Dvořákova 11, Jihlava

msdvorakova@msmozaikaji.cz
tel.:603 192 668

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

PO CELOU DOBU TÉTO OMEZENÉ SITUACE, Z DŮVODU NEBEZPEČÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU, VÁM BUDEME ZPRACOVÁVAT A ZASÍLAT NA EMAILY BATERIE PRACOVNÍCH LISTŮ, METODIK, PÍSNIČEK, LOGOPEDICKÉHO MATERIÁLU S POPISEM, ABYSTE VĚDĚLI, JAKÉ KOMPETENCE NEBO GRAMOTNOSTI JIMI U SVÉHO DÍTĚTE ROZVÍJÍTE (PŘEDČTENÁŘSKÁ, PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST, ORIENTACE V PROSTORU, ČASE, SLUCHOVÉ, ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ…). ZÁROVEŇ VŽDY PŘIKLÁDÁME SEZNAM, ODKUD BYLA TATO ODBORNÁ LITERATURA ČERPÁNA (METODICKÉ ZÁSOBNÍKY UČITELEK A ŠKOLNÍ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA).

RODIČE DĚTÍ Z LOGOPEDICKÉ TŘÍDY MAJÍ MOŽNOST VYUŽÍT ONLINE VEDENOU LOGOPEDICKÉ PÉČI, KTEROU ZAJIŠŤUJE PANÍ LOGOPEDKA MIKOLAJKOVÁ  (PODROBNÉ INFORMACE VÁM BYLY ZASLÁNY EMAILEM).

 

VÁŽENÍ RODIČE,

NAŠE PRACOVIŠTĚ JE DOČASNĚ UZAVŘENO KVŮLI PREVENCI KORONAVIRU.
POKUD BUDETE MÍT NĚJAKÉ DOTAZY A NĚCO POTŘEBOVAT, KONTAKTUJTE MNE NA NÍŽE UVEDENÉM KONTAKTU A DOMLUVÍME SE.

DĚKUJI.
TĚŠÍME SE, AŽ VŠE POMINE A ZASE ZAČNEME BĚŽNĚ FUNGOVAT.

Bc. Monika Nikodýmová,
zástupkyně ředitelky pro pracoviště
MŠ Dvořákova 11, Jihlava

msdvorakova@msmozaikaji.cz
tel.:603 192 668

 

Vážení rodiče,
po včerejším rozhodnutí vlády je Aqua club Orca od 13. 3. 2020 mimo provoz.
Až nařízení pomine, budeme se domlouvat na dalším postupu ohledně plavání dětí.
Ostatní aktivity jsou také pozastaveny.

 

 

ZÍSKALI JSME BRONZOVÉ OCENĚNÍ

 

NAŠE ŠKOLA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.

http://www.skutecnezdravaskola.cz

 

KRMÍME ŽÍŽALY

11. 3. 2016  SE USKUTEČNILO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ KOMPOSTOVÁNÍ  POMOCÍ  VERMIKOMPOSTÉRU.
MIROSLAVA PACLOVÁ, JAKO ZÁSTUPCE VÝROBCE KOMPOSTÉRU, JÍMŽ JE  PLASTIA S.R.O., NOVÉ VESELÍ, PŘEDVEDLA DĚTEM I ZAMĚSTNANCŮM SPRÁVNÝ POSTUP PŘI KOMPOSTOVÁNÍ A ULOŽILA KALIFORNSKÉ ŽÍŽALY  DO ,,JEJICH DOMEČKU“.
TENTO PROJEKT ROZŠÍŘÍ ZNALOSTI DĚTÍ V OBLASTI EVVO.

IMG_8654

IMG_8620

 

 

 

 

 

 

 

rad

 PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 

VÁŽENÍ RODIČE,
VYZÝVÁME VÁS KE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A OBEZŘETNOSTI PŘI VSTUPU DO BUDOVY MŠ, NEBO ODCHODU Z NÍ.
POKUD SE SETKÁTE S NEZNÁMÝM ČLOVĚKEM, NEVPOUŠTĚJTE JEJ DOVNITŘ A NECHTE HO ZAZVONIT OSOBNĚ NA VRÁTNÍK TŘÍD, ABYCHOM MĚLY KONTROLU, KDO DO BUDOVY VSTUPUJE.
 

POKUD BYSTE NĚKOHO TAKOVÉHO ZAHLÉDLI, NEPRODLENĚ NÁS INFORMUJTE.
ZAJISTÍTE TAK BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ PŘED VNIKEM CIZÍ OSOBY DO BUDOVY ŠKOLY.
 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI!