DĚKUJEME ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI

DISTANČNÍ VÝUKA:
30. 10. 2020, 24. 11. 2020, 17. 12. 2020, 13. 1. 2021 – logopedické poradenství pro rodiče on-line (dále dle domluvy s p. logopedkou).

Po dobu celé karantény možnost on-line logopedického setkání, a to každý pracovní den v dopoledních hodinách v době od 9.00 – 11.30 hod po předchozí domluvě s logopedkou. Tel. kontakt Vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu.

TÉMATA NA JEDNOTLIVÉ BLOKY DISTANČNÍ VÝUKY, VČETNĚ EVALUACE DĚTÍ, JSOU ROZESÍLÁNY RODIČŮM ELEKTRONICKY NA EMAILY, NEBO PŘEDÁVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM SCHRÁNKY (po domluvě).
V BLOCÍCH JE BRÁN ZŘETEL NA ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH GRAMOTNOSTÍ U DĚTÍ. MATRIÁLY JSOU ROZESÍLÁNY RODIČŮM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ, ZPRAVIDLA V PONDĚLÍ. NA ŽÁDOST LZE ZASLAT TAKÉ PRO MLADŠÍ DĚTI VE ZJEDNODUŠENÉ FORMĚ.

PROSÍME O NÁSLEDNÉ ZASLÁNÍ HODNOCENÍ TÝDNE DĚTMI.

2.- 6. 11. 2020 téma: DÝŇOVÁNÍ
9.-13. 11. 2020 téma: Na svatého Martina
16.-20. 11. 2020 téma: … schováme se pod peřinu…
23. – 27. 11. 2020 téma: Kdo to ťuká na dveře?
30. 11. – 4. 12. 2020 téma: Čertoviny
7. – 11. 12. 2020 téma: Čekání na Ježíška
14. – 18. 12. 2020 téma: Andělská školka
21. – 23. 12. 2020 téma: Vánoce jsou tady
4.- 8. 1. 2021 téma: Tři králové
11. 15. 1. 2001 téma: Mrazinka a Padánek
18. – 22. 1. 2021 téma: Zvířátka v zimě

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PLÁNOVANÝCH AKCÍ V NEJBLIŠŠÍ DOBĚ HLEDEJTE V SEKCI ,,PLÁNUJEME“.

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE.
MATERIÁLY K DISTANČNÍ VÝUCE VÁM BUDU ZASÍLAT.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY JSEM K DISPOZICI NA NÍŽE UVEDENÉM TEL. KONTAKTU A NA E-MAILU.

CO DÍTĚTI S SEBOU DÁT DO MŠ:

  – Pohodlné oblečení do třídy, na pobyt venku, náhradní převlečení, převlečení na spaní, bačkory (nutná pevná obuv).
 – Je zajištěn pitný režim, každé dítě musí mít menší vlastní hrneček, aby si jej  poznalo.
 – Doporučujeme papírové kapesníky a do sáčku 2 čisté roušky).

 

VÁŽENÍ RODIČE,

PRO PŘÍPAD MOŽNÉ KARANTÉNY, DEJTE DĚTEM S SEBOU DO ŠKOLKY
DO SÁČKU 2 ČISTÉ ROUŠKY.
PŘI VSTUPU DO BUDOVY MUSÍ RODIČE POUŽÍVAT ROUŠKY.
VŽDY POUŽIJTE DESINFEKCI.
 V PROSTORÁCH ŠKOLY SE ZDRŽUJTE POUZE PO DOBU
NEZBYTNĚ NUTNOU.

ŘIĎTE SE DODATKEM KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ MOZAIKY, KTERÝ NALEZNETE NA HLAVNÍM WEBU V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ
A TAKÉ AKTUÁLNÍMI INFORMACEMI.
PŘIJÍMÁME JENOM ZDRAVÉ DĚTI!

 

Bc. Monika Nikodýmová,
zástupkyně ředitelky pro pracoviště
MŠ Dvořákova 11, Jihlava

msdvorakova@msmozaikaji.cz
tel.:603 192 668

 

ZÍSKALI JSME BRONZOVÉ OCENĚNÍ

 

NAŠE ŠKOLA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.

http://www.skutecnezdravaskola.cz

 

KRMÍME ŽÍŽALY

11. 3. 2016  SE USKUTEČNILO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ KOMPOSTOVÁNÍ  POMOCÍ  VERMIKOMPOSTÉRU.
MIROSLAVA PACLOVÁ, JAKO ZÁSTUPCE VÝROBCE KOMPOSTÉRU, JÍMŽ JE  PLASTIA S.R.O., NOVÉ VESELÍ, PŘEDVEDLA DĚTEM I ZAMĚSTNANCŮM SPRÁVNÝ POSTUP PŘI KOMPOSTOVÁNÍ A ULOŽILA KALIFORNSKÉ ŽÍŽALY  DO ,,JEJICH DOMEČKU“.
TENTO PROJEKT ROZŠÍŘÍ ZNALOSTI DĚTÍ V OBLASTI EVVO.

IMG_8654

IMG_8620

 

 

 

 

 

 

 

rad

 PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 

VÁŽENÍ RODIČE,
VYZÝVÁME VÁS KE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A OBEZŘETNOSTI PŘI VSTUPU DO BUDOVY MŠ, NEBO ODCHODU Z NÍ.
POKUD SE SETKÁTE S NEZNÁMÝM ČLOVĚKEM, NEVPOUŠTĚJTE JEJ DOVNITŘ A NECHTE HO ZAZVONIT OSOBNĚ NA VRÁTNÍK TŘÍD, ABYCHOM MĚLY KONTROLU, KDO DO BUDOVY VSTUPUJE.
 

POKUD BYSTE NĚKOHO TAKOVÉHO ZAHLÉDLI, NEPRODLENĚ NÁS INFORMUJTE.
ZAJISTÍTE TAK BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ PŘED VNIKEM CIZÍ OSOBY DO BUDOVY ŠKOLY.
 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI!