Protože letos nemáme možnost Vás ve školce přivítat osobně, předáváme Vám tyto informace o nás:
Školka se nachází v centru města. Je jedním z kamínků MOZAIKY. Je to vila rodinného typu, obklopena velkou zahradou se vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy. Byla zřízena v roce 1956.

Budova mateřské školy byla v rámci tzv. Restitučního zákona vrácena potomkům původního majitele. Budovu později odkoupil Magistrát města Jihlavy.

V létě 2010 došlo v MŠ k rekonstrukci a rozsáhlejším opravám. Byla nově opravena sociální zařízení, kuchyň a výdejna a došlo k dalším interiérovým opravám. 2018 byla zhotovena nová fasáda budovy a zateplen strop.

Na zahradě byl postaven nový dřevěný herní prvek ve tvaru pirátské lodi. Nabízí dětem různé možnosti vyžití – horolezecká stěna, klouzačka, lanové žebříky, houpací hnízdo atd.

  • příjemné prostředí, MŠ rodinného typu v centru Jihlavy s  možností celoročního využívání velké školní zahrady s nově vybudovanými herními prvky z akátového dřeva. Dobrá dopravní dostupnost z různých částí města.
  • pedagogický styl, který počítá s všestranným rozvojem, aktivní spoluúčastí a samostatností dětí, akceptování zájmů a individuality dítěte. Práce s dětmi v oblasti hudební a rozumové, rozvoj tvůrčích aktivit, schopnosti naslouchání, empatie, prosociální aktivity, situační a prožitkové učení.
  • speciální LOGOPEDICKOU TŘÍDU se sníženým počtem dětí, pro každodenní individuální práci v oblasti rozvoje řeči, odbornou logopedickou konzultaci pro všechny děti a jejich rodiče z MŠ.

Zaměstnanci mateřské školyNoticky_orizle

Třídy a pedagogické pracovnice

Notičky
učitelka – logoped: Mgr. Nikola Nováková 
učitelka: Bc. Gabriela Beránková, asistent logopeda
asistentka pedagogů: Iva Zibová
Třída pro děti s vadami řeči – 14 dětí

šatna, třída, logopedna

 

 

 Vrabčáci

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Monika Nikodýmová
učitelka: Lenka Salehová
asistentka pedagogů pro dítě se SVP: Kamila Haimannová
Běžná třída – 24 dětí

umývárna, chytání duhy ve třídě, část třídy