DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:

TÉMATA NA JEDNOTLIVÉ BLOKY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ EVALUACE DĚTÍ, JSOU ROZESÍLÁNY RODIČŮM ELEKTRONICKY NA EMAILY, NEBO PŘEDÁVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM SCHRÁNKY (po domluvě).
NAVAZUJÍ NA ŠVP ŠKOLY. V BLOCÍCH JE BRÁN ZŘETEL NA ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH GRAMOTNOSTÍ A KOMPETENCÍ DĚTÍ. MATRIÁLY JSOU ROZESÍLÁNY RODIČŮM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ, ZPRAVIDLA V PONDĚLÍ.
NA ŽÁDOST LZE ZASLAT TAKÉ PRO MLADŠÍ DĚTI VE ZJEDNODUŠENÉ FORMĚ.

PROSÍME O NÁSLEDNÉ ZASLÁNÍ HODNOCENÍ TÝDNE DĚTMI A ZPĚTNOU VAZBU.

ROZESÍLANÁ TÉMATA pro školní rok 2020/2021:

2.- 6. 11. 2020 téma: DÝŇOVÁNÍ
9.-13. 11. 2020 téma: Na svatého Martina
16.-20. 11. 2020 téma: … schováme se pod peřinu…
23. – 27. 11. 2020 téma: Kdo to ťuká na dveře?
30. 11. – 4. 12. 2020 téma: Čertoviny
7. – 11. 12. 2020 téma: Čekání na Ježíška
14. – 18. 12. 2020 téma: Andělská školka
21. – 23. 12. 2020 téma: Vánoce jsou tady
4.- 8. 1. 2021 téma: Tři králové
11. 15. 1. 2001 téma: Mrazinka a Padánek
18. – 22. 1. 2021 téma: Zvířátka v zimě
25. – 29. 1. 2021 téma: Země sněhuláků
8. – 12. 2. 2021 téma: Masopust
15. – 19. 2. 2021 téma: Kam se ptáčku, kam schováš?
22. – 26. 2. 2021 téma: ,,Já“ v zimě
1. – 5. 3. 2021 téma: Moje tělo
(2. 3. 2021 činnosti na měsíc březen – tabulka)
8. – 12. 3. 2021 téma: Moje rodina
15. – 19. 3. 2021 téma: Měsíc knihy
29. 3. – 9. 4. 2021 téma: Velikonoce
(31. 3. 2021 činnosti na měsíc duben – tabulka)
od 12. 4. 2021 prezenční forma vzdělávání – rodičům byly rozeslány odkazy – pro děti, které se nemohou účastnit prezenční formy, nebo pro případ onemocnění dítěte, bez povinnosti zpětné vazby – pouze jako doporučení.
(3. 5. 2021 činnosti na měsíc květen – tabulka)


Po celou dobu mimořádného uzavření škol od 1. 3. 2021: materiály rozesílány prostřednictvím e-mailu, jako vždy.
On-line logopedická péče: v pátek 5. 3. 2021 v 8.30 – 11.30 hodin, dále potom po celou dobu uzavření provozu školy, každé dopoledne v době od 8.30 – 11.30 hodin. Je nutné si termín zarezervovat vždy do pátku předchozího týdne. Bližší informace dostanete e-mailem, kde bude kontakt na p. logopedku.

V době karantény možnost on-line logopedického setkání, a to každý pracovní den v dopoledních hodinách v době od 9.00 – 11.30 hod po předchozí domluvě s logopedkou. Tel. kontakt Vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu.