Plán kulturních a společných akcí pro školní rok 2020/2021:

Září –      adaptační období

–             3. 9. … SCHŮZKA PRO RODIČE 15.30 hodin

–             16. 9. … DOPOLEDNÍ CVIČENÍ NA ŠZ – pravidelná akce ve
                             spolupráci s rodiči

–             23. 9. … ,,Výlet ve školce“ – Hvězdy přijedou za námi
                             (info na vývěsce ve školce a v aktualitách)

–             30. 9. … Projektový den mimo školu – Notičky – Chaloupky
                             (podrobnosti od 25. 9. v MŠ)

 

Říjen

–            6. 10.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.30-16.00 hod

–            15. 10.    … Filharmonie: N: 9.15-10.00, V:10.15-11.00; 40Kč 
                                    ZRUŠENO                           

–            22. 10.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-15.30 hod ZRUŠENO

–            30. 10.    Konzultační den on-line pro rodiče z LOGO třídy
                                  po předchozí telef. domluvě: 9.00-17.30 hod

 

Listopad

–             4., 11., 19., 25. 11.    … Solná jeskyně – Vrabčáci
                                                       (dvě skupiny: 9.30-10.00, 10.00-10.30),
                                                       30,- Kč ZRUŠENO 

–             5., 12., 18., 26. 11.    … Solná jeskyně – Notičky
                                                       (jedna skupina), 30,- Kč ZRUŠENO 

–             6. 10.    … FOTOGRAFOVÁNÍ dětí v MŠ 
                                ZRUŠENO  – bude náhradní termín, až to bude možné

–             12. – 20. 11.    … Distanční on-line konzultace pro rodiče
                            a děti z LOGO třídy
 9.00-11.30 hod po celou
                            dobu karantény

–             24. 11.    … Konzultace on-line pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-16.00 hod

–           26 a 27. 11.    … Zdobení vánočního stromečku – ve spolupráci
                            s rodiči  info bude v MŠ (individuálně – dle zájmu)
                            ZRUŠENO

–             27. 11.    … divadlo v MŠ ,,O perníkové chaloupce“, 10.30 hod;
                                   50,- Kč ZRUŠENO 

 

Prosinec
–            4 . 12.    … nadílka bez Mikuláše, Anděla a Čerta

–            8 . 12.    … Dům Filharmonie, Not. 9.00; Vrab. 10.00 hod; 40 Kč

–            15 . 12.    … dopolední vánoční besídka

–             17. 12.    … Konzultace online pro rodiče z LOGO třídy
                                  15.0017.30 hod

 

Leden

–             5., 12., 19., 26. 1.    … Solná jeskyně – Vrabčáci
                                                       (dvě skupiny: 9.30-10.00, 10.00-10.30),
                                                       30,- Kč ZRUŠENO 
–             6., 13., 20., 27. 1.    … Solná jeskyně – Notičky
                                                       (jedna skupina), 30,- Kč ZRUŠENO 

–             8. 1.    … p. Řezníček – 8.45 hod; 50,- Kč ZRUŠENO 

–             13. 1.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-15.30 hod

 

Únor

–             18. 2.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-15.30 hod

 

Březen

–             25. 3.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-15.30 hod

 

Duben

–             29. 4.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-15.30 hod

 

Květen

–             27. 5.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-15.30 hod

 

Červen

–             24. 6.    … Konzultační odpoledne pro rodiče z LOGO třídy
                                  14.00-15.30 hod

 

Akce a aktivity budou průběžně doplňovány.