Mateřská škola Mozaika Jihlava
příspěvková organizace
Místo poskytovaného vzdělávání – Dvořákova 11
586 01 Jihlava
Kontakt: 567302468, msdvorakova@msmozaikaji.cz

 • Zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Monika Nikodýmová
 • Zastupující učitelka: Salehová Lenka
 • Provoz školy: 6, ° ° – 16 , ° ° hodin
  PŘÍCHOD DĚTÍ: do 8,15 hod
  VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:
  – po obědě: 12,00 – 12,20 hodin
  – odpoledne: od 14,15 hodin 
 • Kapacita: 39 dětí , 2 třídy
  1 třída s počtem 25 dětí
  1 logopedická třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  s počtem 14 dětí