Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A DĚTÍ RODIČŮ IZS

Vážení rodiče, jsme velmi rádi, že od 12. 4. 2021 můžeme alespoň některé děti od pondělí přivítat opět ve školce. Jsou to děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí.

Protože je informací a tím i otázek mnoho, připravili jsme pro Vás několik odpovědí:

DO KOLIKA HODIN BYCHOM MĚLI BÝT VE ŠKOLCE? Nejpozději do 7:45, protože vzhledem k 15 minutám testování bude potřeba dostatečná časová rezerva.

MUSÍM MÍT V AREÁLU MŠ RESPIRÁTOR? Ano. Vaše děti ale tuto povinnost nemají.

MUSÍM DOLOŽIT NĚJAKÉ POTVRZENÍ? Ano, pokud jste zaměstnanec vybraných profesí (vybrané profese – IZS) a Vaše dítě ještě není „předškolák“ musíte doložit potvrzení zaměstnavatele.

JAKÉ DÍTĚ SMÍ DO MŠ? Pouze takové, které nevykazuje příznaky žádného onemocnění (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy). 

A CO TESTOVÁNÍ? Děti se v pondělí a ve čtvrtek podrobí antigennímu testování. Pro klidnější průběh testování dětí budou stěry z nosních dírek dítěte provádět zákonní zástupci dítěte. Pedagogický, popřípadě nepedagogický pracovník dokončí testování dítěte a zaznamená výsledek testu. Bylo by dobré, aby zákonný zástupce vyčkal před budovou MŠ na výsledek testu (15 minut).

MUSÍ SE TESTOVAT VŠECHNY DĚTI? Ne, testovat se nemusí děti, které doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo absolvovaly test ve zdravotnickém zařízení a doloží potvrzení ne starší 48 hodin.

VÍCE INFORMACÍ K OTEVŘENÍ MŠ NALEZNETE ZDE

INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÉHO

  • V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč. Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena. Konkrétní částku, o kterou bude školné poníženo oznámíme při znovu otevření MŠ.(Zákonní zástupci dětí, které navštěvují MŠ Jeslenka a Péči o děti od 1 do 2 let mají pokyny ohledně platby na webových stránkách tohoto pracoviště).

INFORMACE PRO RODIČE

  • Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.
  • Z tohoto důvodu bude na pracovištích MŠ Mozaika od 1.3. přerušený provoz.
  • Pracoviště Erbenova 37 Jihlava bude na základě krizového opatření zajišťovat nezbytnou péči o děti,  jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí, více informací naleznete webu MŠ Mozaika https://msmozaikaji.cz/.
  • Pro informovanost sledujte prosím webové stránky MŠ Mozaika i naše webové stránky.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ 

Kdy a jak podat žádost o ošetřovné za měsíc březen?

  • Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m.
  • Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje (stejně jako v předchozích měsících).

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!