Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE K NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOL 10. 5. 2021

Vážení rodiče, jsme velmi rádi, že od 10. 5. 2021 můžeme opět ve školce přivítat všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Těšíme se na Vás. 🙂

 

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BERUŠKA

Zápis dětí do MŠ proběhne od 5. května 2021 do 11. května 2021.

Podrobné informace naleznete v rubrice ,,PŘED ZÁPISEM DO MŠ„.

 

INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÉHO

  • V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč. Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena. Konkrétní částku, o kterou bude školné poníženo oznámíme při znovu otevření MŠ.

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ 

Kdy a jak podat žádost o ošetřovné za měsíc březen?

  • Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m.
  • Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje (stejně jako v předchozích měsících).

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!