Aktuality

ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO

OD 1. 9. 2021 DOJDE KE ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO O 5,-KČ/DEN, PROTO JE POTŘEBA NAVÝŠIT LIMIT NA VAŠEM ÚČTU MIN. NA 1000,-KČ.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI. 🙂

 

NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁME 1. 9. 2021

  • V provozu mateřské školy se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování.
  • Pokud je v MŠ dítě s povinným předškolním vzděláváním a dosáhlo již věku 6-ti let, taktéž se na něj povinnost testování nevztahuje.

Ochrana dýchacích cest:

  • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek.
  • Ochranný prostředek (respirátor) nemusí nosit pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělání v MŠ, musí je však mít zákonný zástupce a nepedagogičtí pracovníci.
 

 

PO PRÁZDNINÁCH KLUCI, HOLKY, SPĚCHEJTE DO NAŠÍ ŠKOLKY.

ŠKOLIČKA JAK KYTIČKA, SLYŠET JE V NÍ PÍSNIČKA.

ZPÍVÁ DĚTEM PRO RADOST, PRO VŠECHNY MÁ HRAČEK DOST!