DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V záložce „VZDĚLÁVÁNÍ“ najdete doporučení a tipy pro domácí vzdělávání.

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o aktuální situaci v MŠ Mozaika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Na základě doporučení KHS Jihlava bylo v posledních dnech třeba uzavřít již několik tříd na pracovištích MŠ Mozaika – z důvodu karantény. Nákaza COVIDEM-19 byla prokázána u několika zaměstnanců školy i některých testovaných dětí. 

Proto Vás prosím o maximální dodržování všech opatření souvisejících s onemocněním COVID-19. Ráda bych Vás požádala, abyste v případě, že se ve Vaší blízké rodině vyskytne někdo s tímto onemocněním (či podezřením na něj), nechali děti v karanténě doma. Pokud máme tuto situaci zvládnout, je třeba, aby do školky chodily opravdu jen děti zdravé.

Máte-li možnost nechat si své děti v této krizové době doma, prosím, abyste tak učinili. Pomůže nám to nejen v omezení šíření nemoci mezi dětmi, ale především v zajištění provozu všech pracovišť MŠ Mozaika v době absence zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z důvodu nemoci, nebo pečují o své děti. Pokud budete chtít, učitelky Vám rády zprostředkují různé vzdělávací materiály pro Vaše děti.

Děkuji za spolupráci, pochopení a vstřícnost.

Věřím, že tuto složitou situaci s Vaší pomocí zvládneme.

                                                                                                                  Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka školy

 

Naše mateřská škola se letos opět zapojila do akce:
Tulipánový měsíc na onkologickém oddělení
Spolek Amelie, cz. nabízí psychosociální pomoc pro nemocné a jejich blízké.
Dětskými výkresy jsme přispěli ke zpříjemnění prostředí nemocničního oddělení.

 Všechny děti z mateřské školy jsou přihlášeny do projektu

                          „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR . Česká obec sokolská vydala manuál – celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost.

Opět budeme pravidelnými návštěvníky městské knihovny.