Naše mateřská škola se letos opět zapojila do akce:
Tulipánový měsíc na onkologickém oddělení
Spolek Amelie, cz. nabízí psychosociální pomoc pro nemocné a jejich blízké.
Dětskými výkresy jsme přispěli ke zpříjemnění prostředí nemocničního oddělení.

                                              

 Všechny děti z mateřské školy jsou přihlášeny do projektu

                          „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR . Česká obec sokolská vydala manuál – celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost.

Opět budeme pravidelnými návštěvníky městské knihovny.