ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021:

Termín pro podání žádosti:
Po dohodě se zřizovatelem řediteka mateřské školy stanovuje termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 v době od   2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Podávání žádosti:
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Přihlásit se k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mozaika je možné následujícími způsoby:

  1. Datovou schránkou Mateřské školy Mozaika Jihlava – ID schránky: yfnuztx
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na emailovou adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika.
  3. Poštou na adresu preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika – u podání poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.
  4. Osobní podání – osobním vložením dokumentů v zalepené obálce do schránky preferovaného odloučeného pracoviště MŠ Mozaika, ve stanoveném termínu pro zápis dětí do MŠ, v době od 8,00 hod do 13,00 hod pouze v pracovních dnech.

Ve výjimečných případech je možné osobní předání formulářů v mateřské škole, na základě předešlé telefonické domluvy na tel. 567 303 877 nebo 603 567 648.

————————————————————————————————————

Vážení rodiče,

sledujte, prosím, aktuální informace ohledně vydaných opatření v souvislosti s výskytem koronaviru na našich webových stránkách https://msmozaikaji.cz/.                                      

Pokud budete potřebovat vystavit žádost na OČR, žádejte písemně prostřednictvím emailu: msfibichova@msmozaikaji.cz  Potvrzená žádost vám bude vystavena a zaslána zpět na váš e-mail. 

———————————————————————————————————————————————–Školné za měsíc březen.
Rodičům, kteří řádně uhradili školné ve výši 550,- Kč za měsíc březen vznikl z důvodu krizového opatření vlády přeplatek na školném za měsíc březen. Dne 17. 3. 2020  byla pracoviště MŠ Mozaika uzavřena a z tohoto důvodu se snižuje školné za měsíc březen na částku 275,- Kč. O přeplatek za měsíc březen –  275,- Kč bude všem snížené školné při zahájení normálního provozu MŠ Mozaika. V případě, že by se pracoviště MŠ Mozaika neotevřela do konce června, bude přeplatek v dané výši vrácen na účet, ze kterého školné v průběhu roku odcházelo.

Naše mateřská škola se letos opět zapojila do akce:
Tulipánový měsíc na onkologickém oddělení
Spolek Amelie,cz. nabízí psychosociální pomoc pro nemocné a jejich blízké.
Dětskými výkresy jsme přispěli ke zpříjemnění prostředí nemocničního oddělení.

                                              

 Všechny děti z mateřské školy jsou přihlášeny do projektu Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky.

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR . Česká obec sokolská vydala manuál – celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost.

Opět budeme pravidelnými návštěvníky městské knihovny.