BeruškaMateřská škola byla založena v 50. letech minulého století a je jednou za Slavných vil kraje Vysočina.  Svou velikostí, počtem dětí a místními podmínkami umožňuje navázání na rodinnou výchovu, doplňuje ji a odborným pedagogickým působením plní funkci stimulační, socializační a ochrannou.

Informační systém školy: Rodiče jsou pravidelně informováni:

• o průběhu vzdělávání: nástěnky v šatně, projektové dny školky, pravidelné měsíční akce, webové stránky

• organizaci provozu: informační nástěnka v šatně, v chodbě, seznámení s řády a směrnicemi školy

• stravování: jídelníček je vyvěšen v šatně na každý týden

• výtvarné práce a výrobky dětí: nástěnky v šatně, výstavy v prostorech v MŠ a tříd portfólia dětí, pracovní sešity, složky s pracovními listy

• komunikační kanály: ústní komunikace, písemná forma, internet, telefon

Odhlašování dětí dětí:

• Každou nepřítomnost dítěte je potřeba neprodleně v MŠ omluvit, osobně nebo telefonicky na

   tel. čísle: 567 303 877.

• Rodiče jsou povinni hlásit v MŠ výskyt infekčního onemocnění u svého dítěte okamžitě.

 • Dítě do mateřské školy potřebuje:

    označené bačkorky s pevnou patou

  •  vhodné oblečení na pobyt venku

  •  pláštěnku

  •  2 velká balení papírových kapesníků

  •  pyžamo (při celodenní docházce)

  •  náhradní spodní prádlo

  Provoz školy:  6,00 – 16,00 hodin

  Respektujte provozní dobu, v 16,00 hod. se škola uzamyká.

  Děti přichází do MŠ do 8.00 hodin.