Pracujeme podle Školního vzdělávacího

      programu:  „Beruščiny cestičky“

Filozofie: vytvářet stimulující a tvořivé prostředí podporující komplexní rozvoj předškolních dětí a připravit je na budoucí vzdělávací cestu.

Záměr:

– pomoci dětem získat potřebné kompetence důležité pro osobní rozvoj a další budoucí vzdělávání

– rozvíjet funkční gramotnosti

Zaměření školy:

*   třída pro předškolní děti – systematická příprava

      na přechod do ZŠ

*   ICT gramotnost – výukové programy

*   logopedická prevence, rozvoj řečových dovedností

*   zdravý životní styl, prevence rizikového chování

*   uplatňování přirozených metod učení a rozvoje dětí

*   aktivity školy: dle zájmu plavecký výcvik, solná  jeskyně, kulturní akce, pobyty v Zoo a ve vzdělávacím centru PodPovrchem, spolupráce se ZŠ, turistické výpravy, kino, divadlo, exkurze, tvořivé dílny, estetické činnosti.

*   spolupráce s rodiči a dalšími institucemi

*   projekty školy: Klíček pro jazýček, Svět nekončí

       za vrátky –  cvičíme se zvířátky.