Pracujeme podle Školního vzdělávacího  programu:  „Beruščiny cestičky“
Filozofie školy: vytvářet stimulující a tvořivé prostředí podporující komplexní rozvoj předškolních dětí a připravit je na budoucí vzdělávací cestu.
Záměr:
– pomoci dětem získat potřebné kompetence důležité pro osobní rozvoj a další budoucí vzdělávání
– rozvíjet funkční gramotnosti
Zaměření školy:
*   třída pro předškolní děti – systematická příprava
    na přechod do ZŠ
*   ICT gramotnost – výukové programy
*   logopedická prevence, rozvoj řečových dovedností
*   zdravý životní styl, prevence rizikového chování
*   uplatňování přirozených metod učení a rozvoje dětí
*   aktivity školy: dle zájmu plavecký výcvik, solná  jeskyně, kulturní akce, pobyty v Zoo a ve vzdělávacím centru PodPovrchem, spolupráce se ZŠ, turistické výpravy, kino, divadlo, exkurze, tvořivé dílny, estetické činnosti.
*   spolupráce s rodiči a dalšími institucemi
*   projekty školy: Klíček pro jazýček,  Se Sokolem do života