Informace

 • Název školy: Mateřská škola U Burbínka
 • Místo poskytovaného vzdělávání: Resslova 44, 586 01 Jihlava
 • Zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Miroslava Novotná
 • Provozní doba: 6,00 – 16,30 hodin
 • Kapacita školy: 125 dětí, 5 tříd
 • Vedoucí školní jídelny: Ludmila Šumpichová  

Kontakty

 • Telefony:
  • kancelář zástupkyně ředitelky pro pracoviště – 565 599 110 
  • třída Sluníčka – 565 599 111
  • třída Motýlci – 565 599 116
  • třída Ježci – 565 599 120
  • třída Žabičky – 565 599 122
  • třída Berušky – 565 599 118
  • školní jídelna – 565 599 114, 565 599 113
 • Email: msresslova@msmozaikaji.cz
 • Webové stránky: http://msmozaikaji.cz/msresslova

 

 • Personální obsazení
 • 10 pedagogických pracovnic
 • 8 provozních zaměstnanců