Informace

  • Název školy: Mateřská škola U Burbínka
  • Místo poskytovaného vzdělávání: Resslova 44, 586 01 Jihlava
  • Vedoucí odl. pracoviště: Bc. Miroslava Novotná
  • Provozní doba: 6,00 – 16,30 hodin
  • Kapacita školy: 128 dětí, 5 tříd

Kontakty

 

  • Vedoucí školní jídelny: Ludmila Šumpichová
  • Pro rodiče: úterý, čtvrtek, pátek: 7,00 – 15,00 hod
  • Telefon: 567 220 096

Personální obsazení

  • 10 pedagogických pracovnic
  • 8 provozních zaměstnanců