6,00 – 9,30 (10,00)

 • scházení dětí
 • hry a činnosti podle volby dětí
 • jazykové chvilky
 • řízené činnosti – programový blok
 • skupinové činnosti
 • cvičení, relaxační cvičení
 • hygiena, svačina
 • individuální přístup k dětem

9,30 (10,00) – 11,30

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 12,30

 • hygiena, oběd

12,15 – 14,00

 • příprava na odpolední odpočinek, odpočinek
 • poslech pohádek, relaxační hudby, poesie
 • náhradní klidové činnosti
 • od 2. pololetí – řízená příprava na vstup do ZŠ

14,00 – 14,30

 • převlékání, hygiena
 • odpolední svačina

14,30 – 16,30

 • volná hra dětí
 • individuální přístup
 • zájmové činnosti

Paní učitelky přizpůsobují průběh dne výchovným záměrům, klimatickým podmínkám,  akcím školy a potřebám dětí.