Vize

VIZE ŠKOLY

„PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MÁ USNADŇOVAT DÍTĚTI
JEHO DALŠÍ ŽIVOTNÍ I VZDĚLÁVACÍ CESTU“

 

SNAŽÍME SE:

  • ROZVÍJET OSOBNOST DÍTĚTE
  • PODPOROVAT JEHO TĚLESNÝ ROZVOJ A ZDRAVÍ
  • VYTVÁŘET PROSTŘEDÍ PRO JEHO OSOBNÍ SPOKOJENOST A POHODU
  •  NAPOMÁHAT MU V CHÁPÁNÍ OKOLNÍHO SVĚTA
  • CHOVAT SE KE VŠEM DĚTEM JAKO K TALENTOVANÝM