Prostředí školy

Ve třídě
Divadlo ve školce
Jóga v naší tělocvičně
Na školním hřišti
Péče o rostliny a květiny
Lesní koutek na zahradě
Průlezka Neptun
Ferdova letní olympiáda
Zimní radovánky
Zdravé moderní stravování
Blízké okolí Stará plovárna