Aktuality

Co je nového?

 1. Aktuální opatření pro provoz MŠ
 2. Nový školní rok je tu!
 3. Úspěšná obhajoba certifikátu v programu Skutečně zdravá škola
 4. Projekt NJ (video z návštěvy dětí v Rakousku)
 5. Jak se nám daří být eko?

1. AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ

Dne 30. 8. 2021

Dle nařízení Vlády ČR a MŠMT mohou všechny děti navštěvovat MŠ bez povinnosti testování a nošení roušky. Nošení respirátoru zůstává povinné pro zákonné zástupce dětí v budově školy. Doporučuje se vstupovat do šaten jednotlivě, popřípadě dodržovat dostatečné rozestupy.

Nadále platí hygienická opatření:

 • dítě do MŠ vodit pouze zdravé
 • v případě výskytu příznaků nemoci covid 19 telefonická výzva učitelky rodičům vyzvednout si dítě z MŠ v co nejkratší možné době! – do vyzvednutí izolace dítěte
 • zákonný zástupce nevodí do MŠ dítě, které se vrátilo ze zahraničí, a to ze zemí označených oranžovou či červenou barvou dle aktuálního cestovatelského semaforu

2. NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TU!

Infomace pro všechny rodiče

Dne 1. září budou ve vestibulu MŠ vyvěšeny seznamy dětí jednotlivých tříd. V šatně své třídy najdou nové děti svoji značku dle plakátu s obrázky na nástěnce.

Nezapomeňte svému dítěti dát s sebou:

 • hrníček na pitný režim podepsaný (vhodný do myčky)
 • bačkory
 • převlečení jiné na ven a jiné do třídy
 • pyžamo (netýká se předškoláků)

Doporučujeme dítěti ukázat, kde a jak jsou uloženy jeho věci, popřípadě mu sdělit, co si obléci, obout na ven apod. Dodržujte, prosím, dobu příchodu do MŠ mezi 6. – 8. 15 hod. Další informace získáte na nástěnkách a na rodičovské schůzce viz níže.

Zahajovací schůzka všech rodičů dětí proběhne na začátku školního roku ve třídách:

Kopretiny – 7. 9. 2021 v 16. 00 – 16.45 hod.

Fialky – 7. 9. 2021 v 16. 00 – 16.45 hod.

Pomněnky – 7. 9. 2021 v 16. 00 – 16.45 hod.

Pampelišky – 14. 9. 202 v 16. 00 – 16.45 hod.

Kontaktní telefon na vedoucí pracoviště: Bc. L. Kučerová 603511762 nebo prostřednictvím emailu MŠ: msudlouhesteny@msmozaikaji.cz.

Kontaktní telefony do jednotlivých tříd a do školní jídelny naleznete v záložce „Info“ a také v šatnách na nástěnce „Obecné informace“. Tyto kontakty používejte pro odhlašování docházky dětí.

Zveme Vás k virtuální prohlídce naší mateřské školy v záložce „O nás“.

3. ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA CERTIFIKÁTU V PROGRAMU SZŠ

Dne 8. 1. 2021

Naše MŠ je zaregistrována v celostátním programu Skutečně zdravá škola již 4 a půl roku. Poprvé získala bronzový certifikát na podzim 2018 a nyní jej opět obhájila.

Na základě Analýzy školní kuchyně, kterou provedla komise odborníků Spolku SZŠ, a odevzdaných podkladů, dokládajících splnění předepsaných kritérií, jsme dne 5. 2. 2021 obhájili bronzový certifikát a z tohoto společného úspěchu máme velkou radost.

Hlavní cíl projektu: kvalitní stravování – zdravé recepty z čerstvých surovin bez aditiv, konzervantů a přidaných cukrů, od místních dodavatelů, sdílení receptů, ochutnávky  pro rodiče.

Chceme pomáhat dětem v rozvoji návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu, chceme udržitelnou budoucnost pro nás všechny.

Více o programu a kritériích zdravé kvalitní kuchyně naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz

Bc. Lenka Kučerová

4. PROJEKT NJ

Rakousko – česká spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Naše MŠ U Dlouhé stěny se v letech 2016 -2019 zúčastnila a přispěla k úspěchu přeshraničního projektu v oblasti vzdělávání mezi mateřskými školami v ČR a Rakousku – BIG AT-CZ 5.

Prospěch z tohoto projektu měly zejména děti, které za hranicemi našly nové kamarády.

Jednou týdně po dobu tří let do třídy Pampelišky docházela lektorka p. Kašpárková, která prostřednictvím her, písní, za použití maňáska a další zábavnou formou seznamovala děti s NJ.

Současně MŠ navázala spolupráci s Kindergarten v rakouském městečku Langau, pouhých 80 km od Jihlavy. Dětem z rozdílně hovořících zemí se tak naskytla příležitost vzájemné návštěvy, jejímž velkým přínosem bylo osobní setkání a společné aktivity. Lektorka a třídní učitelky docílily toho, že se jazyk našich sousedů stal pro děti běžnou součástí života a získaly k němu pozitivní vztah.

 Přínosem mezinárodní spolupráce byla i výměna zkušeností a metodických materiálů mezi učitelkami spřátelených škol.

Setkání českých a rakouských dětí v rámci projektu BIG:

KG Langau – Martinské slavnosti, Návštěva tradičních rakouských podniků např. Den u včelaře

MŠ U Dlouhé stěny – ZOO Jihlava, Hospodářský dvůr Bohuslavice

Od února 2020 se naše škola zapojuje do navazujícího projektu Edu STEM (2019-2021), který je zaměřený rovněž na prohlubování znalostí NJ, tentokrát prostřednictvím badatelských činností.

Výuku NJ bude od šk. roku 2021 – 22 zajišťovat třídní učitelka a lektorka p. Vohlídalová ve tř. Fialky. Projekt nadále umožňuje pokračovat v partnerství mezi MŠ. Těšíme se tedy na další společné zážitky s KG Langau. Děti čeká nabídka nadstandartních aktivit, aniž by finančně zatížila rodiče zúčastněných dětí.

Na základě přirozené dětské zvídavosti a spontánnosti projekt EduSTEM zprostředkovává položení základů mluveného jazyka sousedního národa, poznání jejich kultury a tradic. Nově podporuje u předškolních dětí zájem o přírodovědné a technické obory.

Projekty jsou finančně podporovány Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF).

Bc. Lenka Kučerová

5. JAK SE NÁM DAŘÍ BÝT EKO?

Jak jistě víte, kdo naši školku zná, není nám jedno, v jakém prostředí budou vyrůstat naši nejmenší a jaká budoucnost na Zemi je čeká. Proto jsme vymysleli vlastní projekt Ekohlásek, zabývající se vzděláváním, výchovou a osvětou v oblasti ekologie. Ke komunikaci s rodiči nám slouží nástěnka ve vestibulu školy a environmentální cíle jsou prioritně zařazovány do každodenních aktivit či akcí pro děti. Příroda je od pradávna matka života, příroda je lék, příroda je nejlepší učitel… a my ji milujeme. Snažíme se k ní chovat co nejšetrněji, jak to jen jde:

 • Balíme svačiny do papírových, nikoliv do plastových sáčků (a když se někdy promočí, nezlobte se proto).
 • Nepoužíváme jednorázové plastové lahve, brčka, kelímky apod.
 • Jogurty a tvarohy nakupujeme ve velkých obalech.
 • Poskytujeme dětem lněná mýdla – 100% přírodní.
 • Používáme ekologicky rozložitelné čističe podlah, oken a WC.
 • Nakupujeme od místních dodavatelů a farmářů, šetříme náklady na dopravu.
 • Chráníme ptáky UV samolepkami na oknech budovy.
 • Instalovali jsme ptačí budky rehkovník a sýkorník, na krmítkách v zahradním lesíku pozorujeme zahradní ptáky.
 • Chodíme hodně ven, pohybujeme se zde svobodně, zažíváme přírodu zblízka.
 • Chováme živočichy, pozorujeme živou i neživou přírodu pod mikroskopem, experimentujeme.
 • Pěstujeme bylinky a zeleninu ve vlastních truhlících na zahradě, sbíráme a zpracováváme přírodniny a plody. 
 • Třídíme plasty, papír, sklo a bioodpad.
 • Sbíráme opakovaně s rodiči nefunkční mobily, z nichž výtěžek putuje na záchranu goril v Africe ve spolupráci se ZOO Jihlava.
 • Slavíme světové ekologické dny a české lidové tradice.
 • Sdílíme myšlenky a názory, které upozorňují na globální problémy životního prostředí a na chování ohrožující udržitelný život na Zemi.
 • Plníme kritéria celostátního programu Skutečně zdravá škola.
 • U zahradního domku zachytáváme do nádrže dešťovou vodu k zalévání rostlin.

Bc. Lenka Kučerová