Nejnovější aktuality:

 1. Děti malují seniorům
 2. Opatření Covid-19
 3. Domácí školička
 4. Obhajoba bronzového certifikátu v programu Skutečně zdravá škola
 5. Projekt NJ
 6. Jak se nám daří být eko
 7. Certifikát SZŠ

______________________________________________________________________________

 

1.Děti malují seniorům – tentokrát k Vánocům

Dne 3. 1. 2021

„Milá babičko, milý dědečku, přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví!“

V prosinci se naše MŠ zapojila do celostátní iniciativy projektu implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, jehož aktivity jsou realizovány pod hlavičkou ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Vymyslely jsme společně s dětmi dárky pro seniory, kteří jsou o vánočních svátcích většinou sami bez svých blízkých. Děti vytvořily malovaná přáníčka a skleněné vánoční svícny s vědomím, že doputují k některé z babiček či dědečků, o které se starají zdravotní sestřičky z jihlavského Integrovaného centra sociálních služeb, jež jsme oslovily ke spolupráci.

O tom, že tato iniciativa měla smysl, vypovídají fotografie dětí i mile překvapených seniorů, kteří byli dojati a měli z dárků velikou radost. Určitě od této chvíle na ně budeme myslet každé Vánoce.

Kolektiv učitelek MŠ.

______________________________________________________________________________

2. Opatření covid-19

Mateřská škola Mozaika nemá omezený provoz v době šíření onemocnění Covid-19 a otevírá všechna pracoviště dne 1. 9. 2020.

Dne 3. 11. 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o aktuální situaci v MŠ Mozaika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Na základě doporučení KHS Jihlava bylo v posledních dnech třeba uzavřít již několik tříd na pracovištích MŠ Mozaika – z důvodu karantény. Nákaza COVIDEM-19 byla prokázána u několika zaměstnanců školy i některých testovaných dětí. 

Proto Vás prosím o maximální dodržování všech opatření souvisejících s onemocněním COVID-19. Ráda bych Vás požádala, abyste v případě, že se ve Vaší blízké rodině vyskytne někdo s tímto onemocněním (či podezřením na něj), nechali děti v karanténě doma. Pokud máme tuto situaci zvládnout, je třeba, aby do školky chodily opravdu jen děti zdravé.

Máte-li možnost nechat si své děti v této krizové době doma, prosím, abyste tak učinili. Pomůže nám to nejen v omezení šíření nemoci mezi dětmi, ale především v zajištění provozu všech pracovišť MŠ Mozaika v době absence zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z důvodu nemoci, nebo pečují o své děti. Pokud budete chtít, učitelky Vám rády zprostředkují různé vzdělávací materiály pro Vaše děti.

Děkuji za spolupráci, pochopení a vstřícnost.

Věřím, že tuto složitou situaci s Vaší pomocí zvládneme.

                                                           Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka MŠ Mozaika Jihlava

Pokyny pro rodiče a obecná pravidla chování vztahující se k aktuálním opatřením proti šíření koronaviru naleznete na webových stránkách MŠ Mozaika: msmozaikaji.cz

Žádáme všechny rodiče a ostatní, aby respektovali nařízení Vlády ČR a nosili v budově MŠ roušky, při vstupu si vydezinfikovali ruce a omezili pobyt v prostorách školy na minimum. Děkujeme, kolektiv MŠ U Dlouhé stěny.

__________________________________________________

3. Domácí školička

Milí rodiče.

Pokud jste s Vašimi dětmi doma z jakéhokoliv důvodu, rádi bychom Vám nabídly sněkolik nápadů, jak si zpříjemnit čas trávený se svými dětmi, třebaže to bude u počítače anebo u zajímavé knížky či aktivity.

Připravily jsme pro Vás:

 • odkazy na taneční videa, interaktivní knihy, pracovní listy, tvoření pro děti, hádanky a počítačové hry.
 • příklady na prstová cvičení, rozvoj jemné motoriky a pohybová cvičení.

Doufáme, že Vám tyto jednoduché inspirace pomohou zahnat nudu a trochu procvičí Vaše tělo, smysly, vědomosti a zároveň pobaví. Vše najdete na úložišti fotografií pro rodiče. Přihlašovací heslo je k vyzvednutí u Vaší třídní učitelky proti podpisu.

Přejeme Vám hodně radosti a zdraví. Vaše paní učitelky.

______________________________________________________________________________

4. Obhajoba bronzu v programu Skutečně zdravá škola

V těchto dnech dokončujeme vypracování podkladů a jejich odeslání k obhajobě bronzového certifikátu v programu kvalitního a udržitelného stravování Skutečně zdravá škola, který naše MŠ získala před dvěma lety.

Držte nám pěsti, ať obhájíme.

Podklady k obhajobě dokládající plnění předem stanovených kritérií v oblasti stravování a vzdělávání o jídle:

čerstvé sezónní a regionální suroviny, minimalizace cukru v jídelníčku, monitoring soli, vyřazení polotovarů a náhražek, aditiv, umělých barviv a sladidel, tradiční a zdravé recepty, spolupráce s rodiči, začleňování témat o jídle a šetrném hospodaření v zemědělství do vzdělávání dětí, pěstování na školní zahradě, fotogalerie, jídelníčky, Analýza školní jídelny provedena odborníkem a další.

______________________________________________________________________________

5. Projekt NJ

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu AT – CZ, BIG AT – CZ 5

Naše MŠ U Dlouhé stěny se v letech 2016 -2019 zúčastnila a přispěla k úspěchu přeshraničního projektu v oblasti vzdělávání mezi mateřskými školami v ČR a Rakousku – BIG AT-CZ 5.

Prospěch z tohoto projektu měly zejména děti, které za hranicemi našly nové kamarády.

Jednou týdně po dobu tří let do třídy Pampelišky docházela lektorka p. Kašpárková, která prostřednictvím her, písní, za použití maňáska a další zábavnou formou seznamovala děti s NJ.

Současně MŠ navázala spolupráci s Kindergarten v rakouském městečku Langau, pouhých 80 km od Jihlavy. Dětem z rozdílně hovořících zemí se tak naskytla příležitost vzájemné návštěvy, jejímž velkým přínosem bylo osobní setkání a společné aktivity. Lektorka a třídní učitelky docílily toho, že se jazyk našich sousedů stal pro děti běžnou součástí života a získaly k němu pozitivní vztah.

 Přínosem mezinárodní spolupráce byla i výměna zkušeností a metodických materiálů mezi učitelkami spřátelených škol.

Setkání českých a rakouských dětí v rámci projektu BIG:

KG Langau – Martinské slavnosti, Návštěva tradičních rakouských podniků např. Den u včelaře

MŠ U Dlouhé stěny – ZOO Jihlava, Hospodářský dvůr Bohuslavice

Od února 2020 se naše škola zapojuje do navazujícího projektu Edu STEM (2019-2021), který je zaměřený rovněž na prohlubování znalostí NJ, tentokrát prostřednictvím badatelských činností.

Výuku NJ bude zajišťovat lektorka p. Vohlídalová ve tř. Pampelišky. Projekt nadále umožňuje pokračovat v partnerství mezi MŠ. Těšíme se tedy na další společné zážitky s KG Langau. Děti čeká nabídka nadstandartních aktivit, aniž by finančně zatížila rodiče zúčastněných dětí.

Na základě přirozené dětské zvídavosti a spontánnosti projekt EduSTEM zprostředkovává položení základů mluveného jazyka sousedního národa, poznání jejich kultury a tradic. Nově podporuje u předškolních dětí zájem o přírodovědné a technické obory.

Projekty jsou finančně podporovány Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF).

______________________________________________________________________________

6. Jak se nám daří být eko?

 1. 1. 2019
 • Balíme svačiny do ubrousků, ne do plastových sáčků.
 • Nepoužíváme jednorázové plastové lahve, brčka apod.
 • Jogurty a tvarohy nakupujeme ve velkých obalech.
 • Poskytujeme dětem lněná mýdla – 100% přírodní.
 • Používáme ekologicky rozložitelné čističe podlah, oken a WC.
 • Nakupujeme od místních dodavatelů a farmářů, šetříme náklady na dopravu.
 • Chráníme ptáky UV samolepkami na oknech budovy.
 • Instalovali jsme nové ptačí budky – rehkovník a sýkorník.
 • Krmíme ptáky na nových krmítkách na zahradě.
 • Chodíme hodně ven, pohybujeme se zde svobodně, zažíváme přírodu zblízka.
 • Chováme živočichy, pozorujeme živou i neživou přírodu pod mikroskopem, experimentujeme.
 • Pěstujeme ve vlastních truhlících na zahradě, sbíráme a zpracováváme přírodniny a plody. 
 • Třídíme plasty, papír a bioodpad.
 • Sbíráme s rodiči nefunkční mobily na záchranu goril ve spolupráci se ZOO Jihlava.
 • Slavíme světové ekologické dny a české lidové tradice.
 • Sdílíme myšlenky a názory, které upozorňují na globální problémy životního prostředí a na chování ohrožující udržitelný život na Zemi.
 • Plníme kritéria celostátního programu Skutečně zdravá škola a získali jsme bronzový certifikát.
 • Plánujeme využívat dešťovou vodu k zalévání.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

______________________________________________________________________________

7. Bronzový certifikát r. 2018

12. 11. 2018

10. listopadu 2018 byl naší mateřské škole v Praze předán bronzový certifikát za plnění kritérií v programu Skutečně zdravá škola. Cíle tohoto programu jsou v souladu s vizí naší školy, jejíž součástí je enviromentální vzdělávání v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavními kritérii programu jsou:

 • kvalitní stravování – zdravé recepty z čerstvých surovin bez aditiv, konzervantů a přidaných cukrů, od místních dodavatelů, sdílení receptů, ochutnávky  pro rodiče
 • vzdělávání o původu jídla – pěstování na zahradě ve vlastních vyvýšených truhlících, sušení, pečení, návštěvy farem a výroben
 • používání čistících prostředků ekologicky rozložitelných, tedy šetrných vůči životnímu prostředí 
This image has an empty alt attribute; its file name is n%C3%A1st%C4%9Bnka-1024x768.jpg