Naše desatero

vseckykytky

Strašidel-se-nebojíme-samy-si-je-vyrobíme

  1. K dítěti přistupujeme individuálně a citlivě.  Zajišťujeme adaptační program.
  2. Vytváříme radostnou a přátelskou atmosféru ve škole, klidnou pro děti, rodiče i  personál.
  3. Společně s rodiči působíme na dítě a jeho výchovu a vzdělávání jednotně, vzájemně si důvěřujeme. 
  4. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou pomoc a podporu, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost.  
  5. Rozvíjíme dětskou osobnost. Děti mají možnost si vybírat činnosti podle svých potřeb a zájmů.
  6. Empatickou komunikací podporujeme aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte.
  7. Podporujeme nadání a talent dítěte. Zvýšenou péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
  8. Zajišťujeme dětem pestrou vzdělávací nabídku a podnětné prostředí. Nabízíme moderní vybavení.
  9. Využíváme školní zahradu a bezprostřední blízkost okolní přírody v maximální míře, učíme se venku.
  10. Motivujeme děti k učení formou prožitkového učení a vlastní zkušenosti.

 

 

 

 

vseckykytky