Otevření provozu školek

Mateřská škola Mozaika zahajuje provoz a otevírá všechna pracoviště dne 25.5.2020.

Pokyny pro rodiče:

Rodiče mají povinnost při příchodu do MŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění . Ke stažení zde: příloha čestné prohlášení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!

Pokud by dítě v MŠ vykazovalo některé z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovena aktuálním opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
— Před školou dodržovat odstupy 2 metry
— Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Další pokyny budou na webových stránkách jednotlivých pracovišť, popřípadě v budově daného pracoviště.

Zápis do MŠ Mozaika Jihlava na školní rok 2020 -2021

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy navrhuje termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 -2021 v době od 2. května 2020 do 16. května 2020

Tento termín bude schválen Radou města Jihlavy dne 16.4.2020.

Dokumenty k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde: 
ŽÁDOST o přijetí MŠ 20-21           Potvrzení lékaře přijetí do MŠ 20-21           
Informovaný souhlas a nahlédnutí 20-21        

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole. 
Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pokračovat ve čtení „Zápis do MŠ Mozaika Jihlava na školní rok 2020 -2021“